Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Lasten ja nuorten palvelujen palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Tervetuloa Hyvä terveys-omissa käsissä-tilaisuuteen 18.09.2014 10.09

  Hiiden hoitotyön kehittäjät järjestävät Hyvä terveys- ...

Palveluseteli käyttöön 1.10.2014 alkaen 09.09.2014 10.30

  Hae kotihoidon ja omaishoidon vapaiden palvelusetelituottajaksi ...

Liikuntaryhmä muistisairaille 01.09.2014 12.00

LIIKUNTARYHMÄ MUISTISAIRAILLE Liikuntaryhmä alkaa 2.10.2014 torstaisin klo ...

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1.-30.6.2014 18.07.2014 08.37

      Laki ikääntyneen väestön terveyden ...

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesäajan tiedot 30.06.2014 09.04

Mielenterveyspalvelut Karkkila Psykologin vastaanotto on suljettu 15.7.-30.9. ...

Ennakkotietoa ikäihmisten hyvinvointipäivästä 8.10.2014 07.04.2014 11.44

Ennakkotietoa ikäihmisten hyvinvointipäivästä   Lue koko ilmoitus ...