Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Otalammen neuvola suljettuna 14.02.2017 16.03

Otalammen neuvola suljettuna 17.2- 26.2 välisen ajan. ...

Muistipoliklinikan MMSE-testit 07.02.2017 11.55

Ilman ajanvarausta tehtäviä lyhyitä muistin seulontatestejä (MMSE) ...

Työterveyshuollon poikkeava aukiolo helmikuussa 02.02.2017 10.43

Tiistaina 28.2 työterveyshuolto Karkkilassa ja Nummelassa on ...

Muutoksia Nummelan työterveyshuollon puhelinpalveluun 30.01.2017 11.27

Nummelan-Vihdin työterveyshuollon puhelinpalvelun parantamiseksi otamme käyttöön TAKAISINSOITTOJÄRJESTELMÄN ...

Karkkilan sosiaalitoimiston neuvonta 10.01.2017 10.27

Karkkilan sosiaalitoimiston neuvonta avoinna torstaisin klo 10-12. ...

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat 04.01.2017 13.22

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat 1.7.-31.12.2016

Elatusavut 1.1.2017 alkaen 13.12.2016 14.57

Elatusapujen määrät nousevat 0,47 prosenttia 1.1.2017 lukien. ...

Tarvikepalvelun aukioloajat muuttuvat 1.1.2017 26.10.2016 10.55

Karviaisen tarvikepalvelun/hoitotarvikejakelun aukioloajat 1.1.2017 alkaen: Nummela maanantaisin ...