Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Lasten ja nuorten palvelujen palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Tarvikejakelun aukiolo ajat 18.12.2014 09.46

  Tarvikejakelu on poikkeuksellisesti suljettu Karkkilassa tiistaina ...

Työterveyshuollon joulun aukiolo ajat 16.12.2014 08.47

NUMMELAN TYÖTERVEYSHUOLLON JOULUN AUKIOLOAJAT MA 22.12 KLO ...

Tiedote Kelan korvaamien taksimatkojen sähköiseen suorakorvaukseen siirtymisestä 08.12.2014 09.49

  Kelan korvaamat taksimatkat HUS-alueella tilataan 10.12.2014 lukien ...

Elatusapujen ja elatustukien korotus 1.1.2015 alkaen 05.12.2014 10.35

Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin (laki 29.8.2008/583).  Edellä ...

Kausi-influenssa rokotukset Karviaisen alueella 2014 - 2015 20.10.2014 14.36

Kausi-influenssa rokotukset 2014 - 2015 Karvaisen alueella ...

Karkkilan ja Vihdin röntgeneihin ilman ajanvarausta 17.10.2014 08.24

  HUS-Kuvantaminen tiedottaa Karkkilan ja Vihdin röntgeneihin ...

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 22.09.2014 15.42

Karviaisen kotihoidossa otetaan syksyn 2014 aikana käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, ...

Palveluseteli käyttöön 1.10.2014 alkaen 09.09.2014 10.30

  Hae kotihoidon ja omaishoidon vapaiden palvelusetelituottajaksi ...