Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Työterveyshuollon kesätiedote 30.05.2016 12.19

Tiedotteen työterveyshuollon kesäajan toiminnasta ja sähköpostipalveluista voit ...

Vihdin alueen neuvoloiden kesäajan toiminta 06.05.2016 10.46

Vihdin alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminta on ...

Karkkilan terveysaseman remontti 15.04.2016 13.21

Karkkilan terveysaseman remontti käynnistyy 2.5.2016, tiedotteen väistötiloihin ...

Karkkilan työterveyshuolto muuttaa kaupungintalolle 18.4. 07.04.2016 11.49

Karviaisen Karkkilan työterveyshuollon toimipiste muuttaa Karkkilan terveysaseman ...

Karkkilan fysioterapia ja apuvälinepalvelu ovat muuttaneet 31.03.2016 11.36

Karkkilan fysioterapia ja apuvälinepalvelu ovat muuttaneet Karkkilan ...

Karkkilan tarvikepalvelu on muuttanut 30.03.2016 11.49

Karkkilan tarvikepalvelu on muuttanut Karkkilan terveysaseman vastaanoton ...