Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Lasten ja nuorten palvelujen palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Nummelan terveysaseman hoitotarvikejakelu 22.04.2014 12.18

Nummelan terveysaseman hoitotarvikejakelu on suljettu perjantaina 2.5.2014 ...

Muisti-iltapäivä Karkkilassa 6.5. 14.04.2014 11.33

Muisti-iltapäivä Karkkilassa 6.5.     Lue koko tiedote ...

Uniapneapotilaiden kontrollit 09.04.2014 12.55

Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirretyt uniapneapotilaiden kontrollit tehdään Vihtiläisten ...

Ennakkotietoa ikäihmisten hyvinvointipäivästä 8.10.2014 07.04.2014 11.44

Ennakkotietoa ikäihmisten hyvinvointipäivästä   Lue koko ilmoitus ...

Yhtymähallituksen pöytäkirja 25.3.2014 28.03.2014 09.38

Yhtymähallitus 25.3.2014 - pöytäkirja Liitteet:  § ...

Lahjoitus- ja testamenttirahaston avustukset vuodelle 2014 24.03.2014 13.26

Vihdin kunnan lahjoitus- ja testamenttirahaston tarkoituksena on ...

Ikäihmisten kokemuksia kotihoidon palveluista 19.03.2014 09.00

Sosiaalitaidon tekemä selvitys kotihoidon asiakkaiden kokemuksista. Lue ...

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7.-31.12.2013 14.03.2014 10.12

Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta ...

Nummelan tarvikejakelu 5.3.2014 alkaen avoinna klo 18 asti keskiviikkoisin 25.02.2014 11.16

5.3.2014 alkaen Nummelan tarvikejakelussa alkaa normaalien aukioloaikojen ...