Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Vihdin röntgen suljettuna 27.3.2019 19.03.2019 09.25

Ks. oheinen tiedote

Kuljetuspalvelutuen asiakkaille 18.03.2019 08.16

Kuljetukset 2019 -sivulla on huhtikuun loppuun saakka ...

Muistipoliklinikka 11.4. 13.03.2019 11.00

Torstaina 11.4. Nummelan muistipoliklikalla ei tehdä muistin ...

Tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyystulokset 08.03.2019 08.54

Tehostetun palveluasumisen asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset Lehdistötiedote ...

Ajanvarausnro Lohjan sairaalan mammografioihin muuttuu 11.3.2019 04.03.2019 11.00

Ajanvarausnro Lohjan sairaalassa tehtäviin mammografioihin muuttuu 11.3.2019. ...

Omaishoitajien valmennuskurssit keväällä 2019 05.02.2019 10.33

Ovet-valmennus omaishoitajille Ovet-valmennus erityislasten- ja nuorten vanhemmille ...

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.2.2019 31.01.2019 11.08

Yhtymähallitus on päättänyt 22.1.2019 sosiaali- ja terveydenhuollon ...

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat 23.01.2019 09.10

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden odotusajat ajalla 1.7.-31.12.2018

Päivystysapu 116 117 palvelee koko HUS-aluetta 1.1.2019 alkaen 03.01.2019 11.10

Vuoden 2019 alusta Päivystysapu-puhelinpalvelun toiminta laajenee myös ...

Elatusapujen ja elatustukien tarkastus 1.1.2019 lukien 17.12.2018 11.24

Elatusapujen määrät nousevat 1,5 % 1.1.2019 lukien. ...

Näytä kaikki