ILMOITUKSET YKSITYISISTÄ SOSIAALIPALVELUISTA 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996) sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä. 

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Kunnalle tehtävä ilmoituslomake yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintovirastolle ja sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Aluehallintovirasto pitää rekisteriä alueensa kunnissa toimivista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista ja niiden toimialoista. Aluehallintovirasto ottaa palveluntuottajan sosiaalipalvelujen rekisteriinsä kunnan antaman puoltavan lausunnon jälkeen. Ilmoitus löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta perhe- ja sosiaalipalveluiden osiosta tai kohdasta Asioi verkossa > Lomakkeet >Perhe- ja sosiaalipalvelut.  Lomakkeen voit ladata myös tästä.  

Karviaiselle osoitetut ilmoitukset ja lausuntopyynnöt lähetetään osoitteella Ptky Karviainen, Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalveluista, PL 114, 03101 Nummela tai sähköpostitse osoitteeseen:

Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje

Kuntakirje - Henkilökohtainen apu

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

Alla olevat palveluntuottajat ovat tehneet asianmukaisen ilmoituksen toiminnastaan ja heidät on merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.

Yhteenveto palveluntuottajista

Yksityisten, ilmoituksenvaraisten koti- ja tukipalvelujen tuottajien rekisteriseloste

 

AddSecure Smart Care Oy; www.addsecure.fi
Asiakaspalvelu puh. 010 408 8117
Tarjoamme älykkäitä turvapuhelin sekä turvakelloratkaisuja tukemaan itsenäistä kotona asumista.
- Turvallisesti kotona
- Turvallisesti liikkeellä
- SmartCare-hälytyskeskus

 AML-Palvelut Oy,www.amlpalvelut.fi
Anne Lindholm (09) 222 2006, 040 843 2548,
- kotihoito, omaishoidon lomitus, ikäihmisten ja vammaisten henkilökohtaista avustamista, sis. mm. ruoka-apu, peseytymisapu, ulkoilu- ja asiointiapu, 
kodinhoito ja vaatehuolto sekä puutarha- ja pihatyöt

Anja Peltonen Tmi,www.sisustustupa.fi
Anja Peltonen 045 129 7364,
- kotipalvelun tukipalvelut: ruoka-,vaate- ja siivoushuolto, asiointiapu,
ulkoilu, henkilökohtainen apu

Apu-Ahonen Ky, www.apuahonen.fi
Susanna Ahonen 044 556 5848,
- siivouspalvelut, avustuspalvelut, tukipalvelut, omaishoitajien sijaistukset, pihatyöt, 
lastenhoito, ruokapalvelut, henkilökohtainen apu, korjauspalvelut, remonttipalvelut

Apu Jyki
Jyrki Kivelä p. 050 469 2373 http://www.apujyki.fi
Vanhuksille ja vammaisille
- kotipalvelujen tukipalveluja (mm. saattaja- ja asiointipalvelut) sekä muita kotona asumista tukevia ja turvallisuutta lisääviä palveluja (mm. pihatyöt ja pienet remontit
- sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. liikunta ja erilaiset matkat)

Arjan Kotihoitopalvelu
Arja Munnukka 050 328 2778
- kotiapua ja henkilökohtaista avustamista sekä siivousta, ruoanlaittoa ja saunotusta

ATP-Works Oy
Perushoitaja Susanna Koponen 050 545 5657
- kotihoitoa

Care Help
Lähihoitaja Tarja Pitkäniemi 044 022 0961

- kotihoitoa ja kotipalvelua

City Nurse Oy
Anitta Tanskanen /
puh 040 750 9648
- kotipalvelun tukipalvelut: ruoka-,vaate- ja siivoushuolto, sekä asiointi- ja
saattoapu sekä henkilökohtainen apu.

Etäpalvelu Helmi Oy,www.etapalvelu.helmi.fi
Toimitusjohtaja Laura Teittinen p. 040 960 5266,
Ohjattuja virike- ja liikuntaryhmiä senioreille koteihin helppokäyttöisen kuvapuhelinpalvelun avulla.
Kuvapuhelimen voi myös ostaa lisäturvaksi kotiin.

evästä.fi- kauppapalvelu Karviaisen alueella
044 796 1066,
K-Supermarket Vihti, kauppias Timo Laukkanen

Fysioterapeutti Anne Kettunen Tmi  www.fysioterapeuttiannekettunen.fi
Anne Kettunen 040 589 7042,
- fysioterapia, kotipalvelun tukipalveluista vaikeavammaisten saattaja-apu asioinnin ja virkistyksen yhteydessä sekä ulkoilu.

Hellgren Susanna Tmi
Susanna Hellgren 045 634 0831
- tukipalvelut, puhevammaisten tulkkipalvelut

Hevospalvelut Tuuli
Tuuli Liimatainen puh 040 410 9386,
- henkilökohtainen apu vammaisille

HL-Hoiva
Lähihoitaja Hanne Lahti p. 041 318 2993
; www.hlhoiva.fi
- kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut (asiointi, ateria, vaatehuolto, siivous ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut).
- henkilökohtainen apu

Hoiva Mehiläinen Oy
asiakaspalvelu 020 581 3660, , www.mehilainen.fi
- kotiateriapalvelut

Hoivapalvelu Kotitorppa, www.kotitorppa.fi  
Jaana Kinnunen 041 545 5874,   
- lasten hoito, iäkkäiden ja mm. vammaisten henkilöiden henkilökohtainen avustaminen/kotiapu sekä omaishoitajien sijaistus

Hoivapalvelu Metsätähti Oy,www.metsatahti.fi 
Heidi Hakanen 050 433 2526
- hoivapalvelut sekä muut kotipalvelut

HoivaTen Oy, www.hoivaten.fi
, 050 300 9822
Sairaanhoitaja Eila Airas, lähihoitaja Hannele Nikander ja Elina Kaitajärvi
- kotipalveluiden tukipalvelut; asiointi- ja ulkoiluapu, ruoka- ja vaatehuolto, siivous
- henkilökohtainen avustus ikääntyneillle ja vammaisille
- omaishoitajan sijaisuudet
- tilapäinen lastenhoitoapu

Häme Food Oy, 010 321 6040, www.hamefood.fi
- kauppakassi-, kotiateria- ja asiointipalvelut
Ateroiden toimituspäivä keskiviikko, jolloin toimitetaan koko viikon tarve kerrallaan.
Aterian hinta 6,90€/kpl ja toimituskulu 3,00€/käyntikerta.

IHMISELLE, http://ihmiselle.net
Kuntoutuksen lähihoitaja Liisa Kouvalainen os. Pölönen p. 040 416 7897
facebook.com/IHMISELLE/
- kotipalvelu ja kotipalvelujen tukipalvelut (asiointipalvelut ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä siivous)
- henkilökohtainen apu ja omaishoitajien lomitus

Ilsen kotipalvelu, www.ilsenkotipalvelu.fi 
Ilse Rantala 050 329 6588
- avustamista, siivous, asiointi, ruuanlaitto ja saattaja-apua 

Ines Blueberry Tmi, www.inesblueberry.fi
Irene Maatraiva 040 703 7670,
- siivous, kodinhoito, ulkoilu, ruuanlaitto, pihan ja puutarhan hoito sekä vaatehuolto ikäihmisille Karkkilan alueella.

Jeezaamo Oy,  www.jeezaamo.fi
puh. 045 787 060 75,
- kotisiivous, asiointiapu, ystävänpalvelu

JelpPasi Oy  www.jelppasi.fi
Pasi Lehtola 0400 419 558,
JelpPasi Oy tarjoaa kotihoidon tukipalveluita vanhuksille ja vammaisille sisältäen esimerkiksi:
-          ruoka- ja vaatehuollon (mm. kauppakäynnit) ja avustamisen
-          sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. ulkoilu- ja asiointiavun tai tietoteknisten laitteiden käytössä opastamisen
-          vaativammat siivoustyöt (mm. ikkunoiden pesu korkealta tai vuosisiivoukset kodinkoneiden takaa)

Kaarikeskussäätiö sr, www.kaarikeskus.fi
Kotihoito:
Vastaava sairaanhoitaja Petra Paalanen 050 594 6047

Karkkilan Hoito- ja kotipalvelu
Sari Bäckström 0400 777 366
- siivouspalvelua Karkkilan alueella

Kaunialan Sairaala Oy, www.kauniala.fi
KotiKauniala 043 826 6873,
Monipuolisia palveluita ikäihmisille kotiin, kotihoitoa ja hoivaa ja kuntoutusta sekä kotihoidon tukipalveluja.
 

Koti Sydäntä Lähellä
Eeva Manninen-Immonen 040 8098 603,
- kodin tukipalvelut sisältäen kerta- ja ylläpitosiivoukset sekä henkilökohtaisen
avun monipuoliset palvelut.

Kotihoito Mummonmökki Oy
Suvi Ikonen
p. 044 975 3755

Kokonaisvaltaista kotipalvelua vanhanajan henkeen

Kotihoitopalvelu Mimmit ja Minna

Minna Rintamäki 045 807 6159
- henkilökohtaista avustamista ja arjen askareiden hoitoa
- kotisiivoukset

Kotipalvelu Clean Fresh Home Oy/Kotirinki Lohja
Susanna Pursiainen 050 400 5971,
- kotipalvelun tukipalvelut: siivous, vaatehuolto, asiointi- ja saattopalvelu
sekä ulkoilu ja ruokahuollossa avustaminen

Kotipalvelu Iloita Oy, www.iloita.fi
Tuija Nykänen, 045 787 10735,
Henkilökohtaista apua ikäihmisille ja vammaisille
- mm. ystävä- ja virkistyspalvelu, kodinhoito-, asiointi-, saattaja-, ulkoilu-
ja ateria-apu, veteraanipalvelut
- tukea lapsiperheille
- pienet pihatyöt

Kotipalvelu Ykköset Oy, www.kotipalvelu1.fi
Asiakaspalvelu 020 7411 690
- henkilökohtaista apua
- kotisairaanhoitoa, asiointi- ja saattajapalveluja sekä kotisiivousta

Kotisairaanhoitokaksikko, www.kotisairaanhoitokaksikko.fi
Pia Söderlund 040 550 6390, Maritta Toivonen 0400 830 864,
- kotisairaanhoitoa ja henkilökohtaista avustamista

Kotiterveyspalvelu Henriikka
Terveydenhoitaja Johanna Tuhkanen
Kotipalvelut ikäihmisille
-omaishoito, kodin tukipalvelut, asiointiapu, virkistys ja sosiaalinen tuki
 044 211 9293, www.kotihenriikka.fi

Kotityöpalvelu Kumpula, www.ktp-kumpula.fi
Hannele Kumpula p. 044 987 0816,
- kotipalvelujen tukipalvelut (avustus, siivous, ruuanlaitto, asiointiapu ja pihatyöt)
- omaishoitajan lyhytaikainen lomitus

Kristiina Purje Tmi
Kristiina Purje 044 2529400
- Siivous, asiointi- ja saattaja-apu 

Loistohoiva Uusimaa, www.loistohoiva.fi
puh. 010 850 9510
- omaishoitajien sijaistus ja muu kotihoivapalvelu
Tarkemmat tiedot loistohoiva.fi/hoivapalvelut

Maarit Parkkinen Tmi
Lähihoitaja Maarit Parkkinen  040 513 2432 
Toiminta Karkkilassa ja lähialueilla
- hoiva- ja kotipalvelua
- siivousta
- henkilökohtaista avustamista, lastenhoitoa, ulkoilu- ja asiointiapua 

Margit Sahrman
p. 050 347 0255,  , www.margit.net
Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut,
ulkoilu-, asiointi- ja saattajapalvelut ja omaishoidon sijaistaminen ilman lääkehuollon palvelua.

Marimax, www.marimax.fi
Mari Matveinen p. 0400 756 956,
- kotisiivous

Hoiva Mehiläinen Oy, Ykköskoti Vihti, www.hoivamehilainen.fi
020 581 381
- kotipalvelu, mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus

Maritan KotiHoito
Maritta Ilmonius 050 533 5859
- siivouspalvelua Karkkilan alueella

Memmustiina
Merja Lehtonen 045 133 1148
- hoiva- ja kotipalvelut sekä tukipalveluja

Menumat Oy, www.menumat.fi
020 796 1550,
- suomalainen Menumat tarjoaa koteihin ateriapalvelua, jossa kotiin tuodaan Menumat-laite
ja aterioita asiakkaan valintojen mukaan. Laitteen käyttö on yksinkertaista ja turvallista.
Saa valita itse, mitä aterioita syö ja milloin syö. Mieluisat ateriat saa valita noin 50 aterian joukosta.

Nopeasti aloitettava ruokapalvelu

Rehti Lunssi Menu

Yksityisasiakkaan ruokalista

 
MiNi Kotipalvelut
Miia Niskala 044 9789 262

www.minikotipalvelut.fi
- Kotipalvelujen tukipalvelut (mm. siivous, ikkunoiden pesu, ruokahuollossa avustaminen
asiointiapu, tilapäinen lastenhoito)
- Pienet pintaremontit ja tukikaiteiden ym. asennukset
- Piha- ja puutarhatyöt (mm. kitkentä, nurmen leikkuu, lumityöt)

Moniapu Vakkinen, www.moniapuvakkinen.fi 
Sini Vakkinen 050 575 1893,
- kotisiivous, tilap. lastenhoito, koti- ja asiointiapu

Palvelukauppa Kodinonni, www.palvelukauppakodinonni.fi  
puh 020 7545 955
- kotihoito ja hoivapalvelut, avustaminen, omaishoitolomitukset, jalkahoidot, kodinhoito,
siivous ja pihatyöt

Sairaanhoitopalvelu Aamuvirkut, www.aamuvirkut.com
Päivi Tuominen p. 045 666 1177,
Kotisairaanhoito, kotipalvelu, henkilökohtainen avustaminen, lääkehoito, myös lapsiperheet,
erityislapsen hoito, omaishoitajien sijaistaminen,  myös ruotsinkieliset asiakkaat

Senioriagentit Oy, www.senioriagentit.fi 
 Nina Joenpolvi 050 409 7576,
- ratkaisut ikääntyvien käytännön ongelmiin,esim. etuisuuksien hakeminen, palvelujen järjestäminen kotiin ym. 

Suomen Avustajapalvelut / Suomen Sotekumppanit
050 434 4456,

www.suomenavustajapalvelut.fi

- Suomen Avustajapalvelut on kotimainen henkilökohtaisen avun laatujohtaja.

Stella Kotipalvelut Oy, www.stella.fi
Asiakaspalvelu puh 020 768 9788,
Monipuolisia palveluita lapsiperheille, vammaisille, ja ikäihmisille.
- kotipalvelu ( ulkoilu, ruuanlaitto, kauppa-asiointi, suihkuavut, pyykkihuolto, saattopalvelu ym.)
- kotisairaanhoito
- omaishoitajan lomitus

Terveysoperaattori Oy
OMAseniori-turvapalvelu yksin asuville senioreille.
Käyttäjälle vaivaton ja lähes huomaamaton. Ei päälle puettavia laitteita.
tel: 0800 170 300, www.terveysoperaattori.fi

Siivousliike Tuula Tienhaara Tmi
Tuula Tienhaara 0400 477 637,
- kotipalvelun tukipalveluna siivous; sisäsiivoukset, ikkunanpesut, peruspesut ja vahaukset

Tmi Johanna Pasanen
Johanna Pasanen p. 040-757 2357,
Ikäihmisille ja lapsiperheille
- kotipalvelujen tukipalvelut (mm. siivous, ruokahuolto, ulkoilu, asiointiapu)
- lastenhoito
- kysy myös pienistä puutarhatöistä

Uudenmaan Avustajahanke
Sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen tarjottava kotiavustajatoiminta.
- ylläpitosiivousta, asiointia, ruoanlaittoa jne. Edellytetään veteraanijärjestön jäsenyyttä.
Tiedustelut projektiohjaaja 050 433 6496,  tai 
projektipäällikkö Heidi Aho 050 406 1902,  
www.avustajatoiminta.fi, www.sotainvalidit.fi

Uudenmaan Siivous- ja Kiinteistönhoitopalvelut,www.laatusiivoukset.com
010 279 3290
- kotisiivous, ikkunapesu, kiinteistönhoitopalvelut kuten räystäiden puhdistukset, lumen luonti, nurmikon leikkuu,
terassien ja aitojen kunnostukset

Vihdin 4 H -yhdistys Ry
040 580 4687 tai 09 2247 737
- siivous, pihatyöt, asiointi- ja ystävänpalvelu

Vihdin kotiapu
Tea Kolehmainen 040 773 0801
- siivoukset, asiointipalvelu, lastenhoito 

4 ward
Tuula Mäkinen 040 767 6773, 
- ikäihmisten ja lasten hoito tai avustaminen 
  (minimipalveluaika 5h)


APUA TARJOAA

SPR / Vihdin osasto
Puh. (09) 222 6931, 045 1333 812 
- ilmaista ystävä- ja vapaaehtoisapua sekä saattajapalvelu