Elatusapujen ja elatustukien korotus 1.1.2012 lukien

Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin (laki 29.8.2008/583). Edellä mainitun lain mukaan elatusapuja korotetaan kalenterivuosittain elinkustannusindeksin nousua vastaavaksi. Elatusapujen määrät nousevat 3,57 prosenttia 1.1.2012 lukien.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2012 lukien 147,96 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia tai oikeuden päätöksiä niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Vanhemman pyynnöstä indeksikorotusmerkintöjä tehdään Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa, Jokikunnantie 74, 03400 Vihti, ellei täytäntöönpanokelpoinen asiakirja ole Kelan hallussa, jolloin Kelassa on viran puolesta tehtävä elatussopimukseen tai –päätökseen tarkoitettu merkintä.

Takaisin