Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin (laki 29.8.2008/583). 
Edellä mainitun lain mukaan elatusapuja korotetaan kalenterivuosittain 
elinkustannusindeksin nousua vastaavaksi. 
Elatusapujen määrät nousevat 1 prosentin 1.1.2015 lukien.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2015 lukien
155,17 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain
nojalla tehtyjä elatussopimuksia tai oikeuden päätöksiä niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Vanhemman pyynnöstä indeksikorotusmerkintöjä tehdään lastenvalvojan toimistossa,
osoite Jokikunnantie 74, 03400 Vihti, ellei täytäntöönpanokelpoinen asiakirja ole Kelan hallussa,
jolloin Kelassa on viran puolesta tehtävä elatussopimukseen tai –päätökseen tarkoitettu merkintä.

 

Takaisin