Elatusavut on sidottu elinkustannusindeksiin (laki 29.8.2008 /583). 
Edellä mainitun lain mukaan elatusapuja korotetaan/lasketaan kalenterivuosittain
elinkustannusindeksin nousua/laskua vastaavaksi.

Elatusapujen määrät laskevat 0,26 prosenttia 1.1.2016 lukien.
Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2016 lukien 154,77 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Muutos koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä
elatussopimuksia tai oikeuden päätöksiä niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Takaisin