Elatusapujen määrät nousevat 0,47 prosenttia 1.1.2017 lukien.
Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2017 lukien 155,49 eu-
roa lasta kohden.
Kuntainfo korvaa sosiaali- ja terveysministeriön infon 12/2016 (13.12.),
jossa täysimääräisen elatustuen on ilmoitettu olevan 1.1.2017 lukien
155,49 euroa lasta kohden. Oikea elatustuen määrä on 155,50 euroa
kuukaudessa lasta kohden.
Korjattu tiedote indeksikorotuksesta.

Takaisin