Ennaltaehkäisevät kotikäynnit aloitetaan Vihdissä syyskuun alussa

Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä tänä vuonna 80-vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita.

Ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä tiedotetaan ikäihmisiä etukäteen kirjeitse ja samalla heille toimitetaan haastattelulomake etukäteen nähtäväksi. Ennaltaehkäisevä kotikäynti toteutetaan vain ikäihmisen suostumuksella.

Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyritään vaikuttamaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä pyritään tukemaan ikääntyneen kotona asumista ja kannustetaan häntä omien voimavarojen käyttöön. Käsiteltävät aihealueet ovat perustiedot, fyysinen-, psyykkinen- ja sosiaalinen toimintakyky, toimeentulo sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö. Ennaltaehkäisevän kotikäynnin aikana suoritetaan myös toimintakykyä sekä tarvittaessa myös muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus.

Varhaisella puuttumisella pyritään vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Sairaanhoitaja jakaa ikäihmisille myös tarvittaessa erilaisia esitteitä. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan luvalla, mutta mikäli kirjaaminen kielletään, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei voida tällöin toteuttaa.

Takaisin