Terveyttä edistävät kotikäynnit Vihdissä

Terveyttä edistäviä kotikäyntejä ei toistaiseksi tehdä.

Terveyttä edistävillä kotikäynneillä Vihdissä tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä 
kotonaan asuville ikääntyville ihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita. 
Vuonna 2010 ennaltaehkäisevä - eli terveyttä edistävä kotikäynti tehtiin 75- ja 85-vuotta täyttäneille. 
Terveyttä edistävistä kotikäynneistä tiedotetaan ikääntyvää etukäteen kirjeitse ja samalla postitetaan haastattelulomake etukäteen nähtäväksi. 
Terveyttä edistävä kotikäynti toteutetaan vain ikäihmisen suostumuksella. 

Terveyttä edistävällä kotikäynnillä pyritään vaikuttamaan ikääntyvän toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. 
Terveyttä edistävällä kotikäynnillä pyritään tukemaan ikääntyneen kotona asumista ja kannustetaan häntä omien voimavarojen käyttöön. Terveyttä edistävän kotikäynnin aikana suoritetaan myös tarvittaessa toimintakykyä, muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. 
Varhaisella puuttumisella pyritään vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Sairaanhoitaja jakaa ikäihmisille myös tarvittaessa erilaisia esitteitä. 
Terveyttä edistävät kotikäynnit kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan luvalla, mutta mikäli kirjaaminen kielletään, niin terveyttä edistävää kotikäyntiä ei voida tällöin toteuttaa. 

Terveyttä edistävien kotikäyntien loppuraportit ajalta 2009 - 2012

2012 Karkkila / Nummi-Pusula / Vihti

2011 Karkkila / Nummi-Pusula

2011 Vihti

2011 Yhteenveto: Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

2010 Vihti 

2009 Vihti

Takaisin