Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta eli Vanhuspalvelulaki 26 § velvoittaa kunnat julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. STM:n ohjeen mukaan palvelun odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Ptky Karviainen julkaisee puolivuosittain odotusaikoja, jotka koskevat kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluista ateriapalvelua sekä vanhusten asumispalveluja ja omaishoitoa.   
Sosiaalihuollon piiriin kuuluvaa vanhainkotimaista laitoshoitoa ei Ptky Karviaisen alueella ole. 

Palvelu

Keskimääräinen odotusaika

Lisätietoja

kotihoito

1-3 vrk

palvelutarpeen mukaan, akuutissa tilanteessa heti

ateriapalvelu

1-3 vrk

jos tilaus ennen klo 9 palvelu jo samana päivänä, muutoin seuraavana päivänä arkisin

viikonloppuisin tapahtunut pyyntö toimitetaan ensimmäisenä arkipäivänä

omaishoidontuki

5-6 viikkoa

myönnetään määrärahojen puitteissa

shl kuljetuspalvelu

7 viikkoa

myönnetään määrärahojen puitteissa päätöksen jälkeen tilataan kuljetuspalvelukortti, joka tulee  1-2 viikon kuluessa päätöksestä

tehostettu asumispalvelu

6 kk

vuoden 2013 aikana sijoitettujen keskimääräinen odotusaika

Takaisin