Perusturvakuntayhtymä Karviainen aloitti välittömästi selvitystoimenpiteet potilasturvallisuuden varmistamiseksi saatuaan tiedon valelääkäriepäilystä. Esa Laihon kirjoittamien lääkemääräysten tarkistaminen on aloitettu ja alueen apteekit on ohjeistettu toimittamaan kyseiset reseptit Nummelan terveysasemalle.

Tällä hetkellä Nummelan ja Vihdin kirkonkylän vuodeosastoilla olevien potilaiden lääketieteellisen hoidon asianmukaisuuden tarkistaminen on käynnissä. Potilaille ja potilaiden omaisille asiasta tiedottaminen on meneillään. Asiasta on tiedotettu kirjallisesti.

Kaikki Esa Laihon hoitamien potilaiden asiakirjamerkinnät käydään läpi ja arvioidaan hoidon asianmukaisuus. Tämän tekevät Karviaisen virkalääkärit.

Jos teitä tai omaistanne on hoitanut Esa Laiho ja epäilette, että hoito on ollut virheellistä, pyydämme ilmoittamaan tästä kirjallisesti. Ilmoitukset osoitetaan johtava ylilääkäri Mikko Purhoselle osoitteeseen PL 114, 03101 Nummela.

Takaisin