Puhelintunnit Karkkilan vuodeosastolla 1.6.2012 lähtien

Karkkilan vuodeosastolla aloitetaan kokeilu puhelintunneista omaisille 1.6.2012. Kokeilua arvioidaan omaisilta ja hoitohenkilöstöltä saaduilla palautteilla. Palautelomakkeita on osaston palautelaatikon vieressä. Vastaukset voitte laittaa palautelaatikkoon.

Puhelintunti kokeilun tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja hoitajaresurssien käyttöä välittömään potilastyöhön. Tällä hetkellä hoitajien työ on erittäin rikkonaista johtuen mm. jatkuvasta puhelinliikenteestä, hoitotilanteet keskeytyvät ja näin ollen potilasturvallisuuskin voi heikentyä.

Puhelintunneille voivat soittaa osastolla olevan potilaan itsensä valitsema lähiomainen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 13§), jonka tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä muiden omaisten välillä, kuten viestittää esim. sisaruksia oman omaisensa voinnista, jos potilas itse on tiedottamiseen luvan antanut.

Osastolla olevan omaisenne voinnin muuttuessa ottaa osastolta hoitaja Teihin tarvittaessa yhteyttä välittömästi.

Osaston puhelintunnit ovat päivittäin klo 13.00-14.00 sekä iltaisin klo 17.00-18.30.
Yhteydenotot numeroon (09) 4258 2354.

Kokeilu kestää 1.6.–31.8.2012

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Maarit Virolainen (09) 4258 2327

Takaisin