Perusturvakuntayhtymä Karviainen kehittää kuljetuspalveluja yhteistyössä
Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa

Kuljetuspalvelun asiakkailla on mahdollisuus osallistua kehittämiseen.
Tätä varten on muodostettu:

Kehittäjäasiakasverkosto

 •   Kehittäjäasiakas on Karviaisen järjestämän kuljetuspalvelun asiakas,
    joka haluaa olla mukana palvelun kehittämisessä
 •  Tehtäviä voivat olla kyselyihin vastaaminen ja työpajoihin osallistuminen
 •   Kehittäjäasiakkaat kutsutaan aina erikseen tapahtumiin ja heille tarjotaan
    ilmainen kulkeminen kehittämistapahtumiin
 •   Kehittäjäasiakkaiksi toivotaan runsaasti erilaisia asiakkaita; eri ikäisiä,
    eri osaamistasoisia, eri kunnissa asuvia ja erilaisen toimintakyvyn omaa-
    via asiakkaita

Kehittäjäasiakkaaksi voi ilmoittautua 21.12.2018 mennessä osoitteessa
www.espoo.fi/Kuljetukset2019

 

Takaisin