Karviainen savuttomaksi työnantajaksi 1.1.2010

Karviaisen yhtymähallitus päätti ryhtyä edistämään henkilöstönsä terveyttä ja hyvinvointia. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi sai hyvän vastaanoton Karviaisen yhtymähallituksessa. Kuntayhtymästä tulee savuton työnantaja ensi vuonna.

Tupakoinnin lopettamisen terveysvaikutukset ovat jo 1970-luvulta lähtien olleet tiedossa, mutta konkreettisia tekoja on Suomessa saatu vasta 2009, jolloin tupakkalain uudistus lopetti tupakoinnin mm. ravintoloissa. Laki kieltää tupakoinnin mm. päiväkotien ja koulujen sisä- ja ulkotiloissa. Lisäksi se kehottaa tekemään vähentämistoimenpiteitä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien, terveydenhuollon henkilöstön, julkisuuden henkilöiden ja toimittajien tupakoinnin vähentämiseksi.

Karviaisen henkilökunnalle tupakointi on kiellettyä työajalla sekä sisätiloissa että Karviaisen toimipisteiden piha-alueilla. Asiakkaille osoitetaan tupakointialueet pihapiiristä ja ulko-ovilla tiedotetaan savuttomuudesta.

Työnantaja tukee henkilöstöä savuttomuuteen osallistumalla riippuvuushoidon kustannuksiin. Työntekijä maksaa itse 50% ja työnantaja toiset 50%. Lisäksi työntekijöille tarjotaan työterveyshuollon tukipaketti.

Savuttomuustyöryhmään kuuluivat henkilöstöpäällikkö Tarja Saaren-Seppälä, ikäihmisten palvelulinjajohtaja Ritva Lundbom, vastaava työterveyshoitaja Tuula Salmi. Lisäksi ryhmään kuuluivat kaikki työntekijäjärjestöt JHL, Super, Tehy, Jyty, JUKO ja KTN. Yhtymähallituksen päätöksellä kannustetaan ja edistetään hyvinvointia ja terveyttä osana Karviaisen arkea. Karviainen toivookin henkilöstönsä innostuvan terveemmän uuden vuoden puolesta ja esimerkillään kannustavan myös jäsenkuntien työnantajia sekä yksityisiä yrityksiä ja alueen yhdistyksiä.

Takaisin