Kehitysvammaisten lasten ja nuorten loma-aikojen hoito

Kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole vakituisessa työ- ja päivätoiminnassa tai kunnan järjestämässä kesäajan hoidossa,
voidaan myöntää koulujen loma-aikoina päivähoitoa tai päivätoimintaa erityishuoltolain 2 §:n perusteella.
Loma-ajan hoitoa myönnetään pääsääntöisesti enintään neljän viikon ajan kesän aikana kehitysvammaiselle, joka ei vammansa tai sairautensa
vuoksi voi olla yksin kotona ja jonka vanhemmat ovat työn tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi estyneitä itse huolehtimaan lapsestaan. 
Tarkoituksena on, että jokaisella on vähintään neljän viikon kesäloma.
Hakemukset toimitetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Karkkilan tai Vihdin vammaispalveluun 31.3.2015 mennessä
Hakemus tehdään Vammaispalveluhakemus -lomakkeelle, joita saa sosiaalitoimistoista ja www.karviainen.fi/lomakkeet . Hakulomakkeesta löytyvät yhteystiedot.
Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääketieteellinen selvitys vammasta/sairaudesta ja toimintakyvystä, ellei sitä ole jo toimitettu Karviaiseen sekä
selvitys molempien vanhempien loma-ajoista. Hakemukset käsitellään keskitetysti ja päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä.
Muiden loma-aikojen päivähoitoa haetaan vammaispalvelusta hyvissä ajoin, viimeistään 4 viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Vaikeavammaisten opiskelukuljetukset

Vaikeavammaiset henkilöt, jotka opiskelevat peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa, ovat pääsääntöisesti oikeutettuja koulukuljetukseen.
Kuljetusten järjestelyn onnistumiseksi hakemukset pyydetään jättämään heti opiskelupaikan varmistuttua.
Haku tapahtuu lomakkeella:  Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus, joita saa sosiaalitoimistoista ja www.karviainen.fi/lomakkeet
Lomake palautetaan osoitteella Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Vammaispalvelu, Valtatie 26, 03600 Karkkila.
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto kuljetuspalvelun tarpeesta. Lääkärinlausuntoa ei tarvita,
jos hakijalla on myönnettynä vaikeavammaisten kuljetuspalvelu tai vammaispalveluun on toimitettu lääkärinlausunto vuoden 2014 aikana,
eikä asiakkaan terveydentila ole muuttunut.

 

Takaisin