Lahjoitus- ja testamenttirahaston avustukset vuodelle 2014

Vihdin kunnan lahjoitus- ja testamenttirahaston tarkoituksena on turvata Vihdin kunnalle lahjoituksina, testamentteina tai muutoin perintönä saatujen varojen käyttö niille määrättyyn tarkoitukseen. Lahjoitusten ja testamenttien sekä kunnalle haettujen perintöjen pääasiallinen käyttötarkoitus on vanhusten huolto ja siihen liittyvät asiat. Rahaston käytöstä päättää Vihdin kunnan hallitus, joka on siirtänyt päätösvaltaa vanhusten osalta edelleen Ptky Karviaiselle.

Vihtiläiset eri järjestöt voivat anoa vuosittain avustusta vihtiläisten vanhusten toiminnan tukemiseen mm. ryhmätoimintaan kuten liikunta- ja kulttuuriryhmiin. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen jäsenten määrä sekä järjestettävien tapahtumien määrä.

Hakulomake löytyy osoitteesta www.karviainen.fi/lomakkeet. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus ja tämän vuoden toimintasuunnitelma. Mukaan on liitettävä tilinpäätös 2013 ja talousarvio vuodelle 2014 sekä selvitys mahdollisesta edellisen vuoden lahjoitus- ja testamenttirahaston avustuksen käytöstä. Samaten on selvitettävä muualta haettujen ja saatujen avustusten käyttö. Ptky Karviainen käsittelee hakemukset ja tekee päätökset avustuksista.


Hakemukset palautetaan 30.4.2014 klo 15 mennessä osoitteeseen Ptky Karviainen, Lahjoitus- ja testa-menttirahaston avustushakemus, PL 114 (Asemantie 30), 03101 Nummela


Lisätietoja asiasta antavat:
Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Arja Tikkala puh. 09 4258 2348 ja ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi puh. 09 4258 2017 tai

Takaisin