LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU KÄYNNISTYY KARVIAISESSA 1.3.2011

Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa on vuodesta 2009 ollut vakinaisena toimintana tarjolla ehkäisevää perhetyötä, joka on ollut luonteeltaan lähinnä lapsiperheiden ohjausta ja neuvontaa vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Koska sillä ei ole pystytty vastaamaan lapsiperheiden kotipalvelun tarpeisiin, jota kuntien tulee lain mukaan järjestää, on työtä päädytty suuntaamaan toiminnallisempiin kotipalvelutehtäviin.

Sosiaalihuoltolain 20 §:n mukaan kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Karviaisessa lapsiperheiden kotipalvelua tarjoaa neljän perhetyöntekijän tiimi. Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada erilaisissa akuuteissa kriisitilanteissa, joihin perheen omat verkostot eivät riitä tai joissa tarvitaan ammatillista tukea. Kotipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaisiin tilanteisiin, joissa ongelmat eivät ole kovin vaikeita ja monimutkaisia. Kotipalvelu voi olla lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista.

Koska resurssi ei asukaslukuun suhteutettuna ole kovin suuri, ei palvelua valitettavasti pystytä tarjoamaan pelkkään kodin siivoukseen eikä sairaan lapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Myöskään niihin tilanteisiin, joissa perheessä tarvitaan pidempiaikaista kokopäiväistä hoitajaa, ei lapsiperheiden kotipalvelulla pystytä vastaamaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu on vastaava palvelu kuin ikäihmisille tarjottava kotipalvelu ja on samalla tavoin maksullista. Perittävät maksut on päättänyt Karviaisen kuntayhtymähallitus. Palvelun sisällöstä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja siitä laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Karviainen tiedottaa asiasta vielä lehti-ilmoituksilla ja Karviaisen kotisivuilla ennen palvelun käynnistymistä. Tarvittavat lomakkeet löytyvät Karviaisen kotisivuilta.

Lisätietoja: perhepalvelupäällikkö Kirsi Gustafsson, ; puhelin 09-4258 2216.

Takaisin