Keväällä 2014 Suomen sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi omaishoidon kehittämisohjelman.
Tähän sisältyi tavoite omaishoitajien jaksamisen tukemisesta muun muassa kehittämällä omaishoitajien säännöllisiä terveystarkastuksia.
Terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen.
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella terveystarkastukset aloitetaan syksyn 2015 aikana.
Terveystarkastukset aloitetaan kauemmin toimineista omaishoitajista. Uusimpien hoitajien vuoro tulee myöhemmin.
Terveystarkastuksen tekee sairaanhoitaja omaishoitajan kotona. Omaishoitajaan otetaan yhteyttä ja sovitaan ajankohta.
Terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Ikäkeskuksen arviointiyksikkö / Omaishoito
Arviointiyksikön neuvontapuhelin  (09) 4258 2933

Takaisin