RESEPTIN UUSINTA KARVIAISEN TERVEYSASEMILLA


Nummelan terveysasemalla otetaan 1.3.2011 käyttöön uusittaville resepteille tarkoitettu postilaatikko asiakaspalvelun parantamiseksi. Edelleen on myös mahdollista jättää uusittavat reseptit vastaanottohoitajille. Karviaisen muilla terveysasemilla ei reseptinuusimiskäytäntöön tule muutoksia.

Reseptin uusinnat on syytä keskittää lääkärin vastaanotolle vuosikontrollin yhteyteen. Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan kaikkien käytössä olevien lääkkeiden reseptit ja lääkepakkaukset. Reseptin uusiminen edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottoa, lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista sekä riittävää hoidon turvallisuuden ja hoitotavoitteiden seurantaa.

Pääsääntöisesti uusitaan vain terveysasemalla sairautensa vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptejä. Yksityislääkärin määräämien lääkkeiden reseptejä ei uusita ilman tietoja hoitosuunnitelmasta, joka pitää toimittaa terveyskeskukseen uusittavien reseptien liitteenä. Tiedossa tulee olla lääkkeen aloittamissyy ja suunnitellun hoidon kesto. Lisäksi on tiedettävä muu käytössä oleva lääkehoito.

Uusittavat reseptit voi toimittaa apteekkiin tai terveysaseman vastaanotolla olevaan resepteille varattuun postilaatikkoon tai oman terveysaseman hoitajalle vähintään viikkoa ennen lääkkeiden loppumista. Apteekit perivät reseptin kuljetuksesta toimitusmaksun, joka vaihtelee apteekeittain.

Karviaisessa on otettu käyttöön esitietolomake potilaan ja henkilöstön välisen viestinnän avuksi. Lomakkeen voi täyttää apteekissa tai terveysasemalla. Lomake on myös tulostettavissa Karviaisen www-sivuilla. Voitte laittaa lomakkeella viestin uusivalle lääkärille hoidon onnistumisesta ja mahdollisista lääkkeen käyttöön liittyvistä ongelmista. Lomake tulee laittaa uusittavan reseptin liitteeksi.

Reseptit uusitaan viikon kuluessa, minkä jälkeen ne ovat noudettavissa apteekista tai terveysasemalta vastaanottojen aukioloaikoina, ei päivystyksestä. Voitte saada uusitun reseptin suoraan kotiin, mikäli liitätte reseptin mukaan osoitetiedoilla ja postimerkillä varustetun kirjekuoren. Noutaessanne reseptejä esittäkää Kela-korttinne tai muu henkilöllisyystodistus tai kirjoittakaa reseptinne hakijalle kirjallinen lupa noutaa reseptit.

Päivystyksessä reseptejä ei uusita. Päivystysvastaanotto on tarkoitettu vain äkillisesti sairastuneiden hoitoa varten.

Huolehtikaa hyvissä ajoin, että lääkkeenne riittävät kesäajan yli.

Takaisin