Rintamaveteraanien kuntoutus vuonna 2010

Karkkilalaiset, nummi-pusulalaiset ja vihtiläiset rintamaveteraanit voivat hakea kuntoutusta valtion ja kunnan vuodelle 2010 myöntämistä määrärahoista.

Vuonna 2010 Vihdin kunnan määrärahaa voidaan harkinnanvaraisesti osittain käyttää myös vihtiläisten veteraanien leskien päivä- tai avokuntoutukseen, mikäli kuntoutusta ei saa muun lain nojalla.

Kuntoutukseen voidaan valita veteraani, jolla on rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus ja joka on osallistunut sotiin 1939 - 45, tai sotainvalidi, jonka haitta-aste on alle 10 %, ja joka ei ole oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Hakijan ei tarvitse kuulua veteraanijärjestöön tai vastaavaan.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi myös saada kuntoutusta yhdessä veteraanin kanssa. Molempien hakemuksiin on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta sekä toimintakykyluokka. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Hakemuslomakkeita on saatavana terveyskeskuksista lääkärien vastaanotoilta sekä veteraanien asioita hoitavilta henkilöiltä. Uusilta hakijoilta hakemukseen tulee liittää ote sotilaspassista, josta käy ilmi rintamasotilas- tai palvelutunnus.

Kuntoutusmuodon valinta on riippuvainen hakijoiden toimintakykyluokasta. Kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti päiväkuntoutuksena tai muuna avokuntoutuksena. Mikäli katsotaan, ettei kyseisistä kuntoutuksista ole veteraanille oleellista hyötyä, tällöin kuntoutus voidaan suorittaa myös laitoskuntoutuksena.

Karkkilalaisten ja nummi-pusulalaisten hakemukset toimitetaan osoitteella Karkkilan terveysasema, Sosiaaliohjaaja Leila Saarela, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila. Lisätietoja antaa Leila Saarela (09) 4258 2286.

Vihtiläisten hakemukset toimitetaan osoitteella Nummelan terveysasema, Veteraanineuvoja Ulla Henriksson, Nummenselkä 2, 03100 Nummela. Lisätietoja antaa Ulla Henriksson (09) 4258 2143.

Takaisin