RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS 2011

Vihtiläiset, karkkilalaiset ja nummi-pusulalaiset rintamaveteraanit voivat hakea kuntoutusta valtion ja kunnan vuodelle 2011 myöntämistä määrärahoista.

Kuntoutukseen voidaan valita veteraani, jolla on rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus ja joka on osallistunut sotiin 1939 - 45, tai sotainvalidi, jonka haitta-aste on alle 10 % ja joka ei ole oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Hakijan ei tarvitse kuulua veteraanijärjestöön tai vastaavaan.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi myös saada kuntoutusta yhdessä veteraanin kanssa. Molempien hakemuksiin on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta sekä toimintakykyluokka. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Hakemuslomakkeita on saatavana terveyskeskuksen lääkärien vastaanotoilta sekä veteraanien asioita hoitavilta henkilöiltä. Uusilta hakijoilta hakemukseen tulee liittää ote sotilaspassista, josta käy ilmi rintamasotilas- tai palvelutunnus.

Kuntoutusmuodon valinta on riippuvainen hakijoiden toimintakykyluokasta. Kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti päiväkuntoutuksena tai muuna avokuntoutuksena. Mikäli katsotaan ettei kyseisistä kuntoutuksista ole veteraanille oleellista hyötyä tällöin kuntoutus voidaan suorittaa myös laitoskuntoutuksena.

Vuonna 2011 Vihdin kunnan määrärahaa voidaan tietyin edellytyksin harkinnanvaraisesti osittain käyttää myös vihtiläisten veteraanien leskien päivä- tai avokuntoutukseen, mikäli kuntoutusta ei saa muun lain nojalla.

Vihtiläisten hakemukset on toimitettava osoitteella: Perusturvakuntayhtymä Karviainen, veteraanineuvoja Ulla Henriksson, Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, 03100 Nummela. Lisätietoja antaa Ulla Henriksson puh. 09 4258 2143.

Karkkilalaisten ja nummi-pusulalaisten hakemukset on toimitettava osoitteella: Perusturvakuntayhtymä Karviainen,  sosiaaliohjaaja Emmi Haapakorpi, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila. Lisätietoja antaa Emmi Haapakorpi puh. 09 4258 2286.

Takaisin