Rintamaveteraanien kuntoutus 2013

Karkkilalaiset ja vihtiläiset rintamaveteraanit voivat hakea kuntoutusta valtion ja kunnan vuodelle 2013 myöntämistä määrärahoista.

Kuntoutusta voi hakea veteraani, jolla on rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus ja, joka ei ole muun lain perusteella oikeutettu saamaan kuntoutusta. Veteraanikuntoutukseen ei voida valita sotainvalideja, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10 % tai enemmän. Hakijan ei tarvitse kuulua veteraanijärjestöön tai vastaavaan.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi saada kuntoutusta yhdessä veteraanin kanssa. Molempien hakemuksiin on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta, kuntoutustarpeesta ja toimintakykyluokasta. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Hakemuslomakkeita on terveyskeskuksen lääkärien vastaanotoilla ja veteraanien asioita hoitavilla henkilöillä. Uusien hakijoiden hakemukseen tulee liittää ote sotilaspassista, josta käy ilmi rintamasotilas- tai palvelutunnus.

Kuntoutusmuotoon vaikuttaa hakijoiden toimintakykyluokka. Kuntoutus toteutetaan päivä- tai avokuntoutuksena. Kuntoutus voidaan toteuttaa myös laitoskuntoutuksena, jos siitä katsotaan olevan veteraanille oleellista hyötyä.

Vuonna 2013 Vihdin kunnan myöntämää määrärahaa voidaan harkinnanvaraisesti ohjata myös vihtiläisten veteraanien leskien päivä- tai avokuntoutukseen, mikäli he eivät saa kuntoutusta muun lain nojalla.

Karkkilalaisten hakemukset osoitteeseen:
Karkkilan terveysasema, Sosiaaliohjaaja Jaana Humalamäki, Huhdintie 23–25, 03600 Karkkila. Lisätietoja puh. (09) 4258 2286.

Vihtiläisten hakemukset osoitteeseen:
Nummelan terveysasema, Veteraanineuvoja Jari Kämäräinen, Nummenselkä 2, 03100 Nummela. Lisätietoja puh. (09) 4258 2143.

Takaisin