RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS 2010

Nummipusulalaiset rintamaveteraanit voivat hakea edelleen kuntoutusta valtion ja kunnan vuodelle 2010 myöntämistä määrärahoista.

Kuntoutukseen voidaan valita veteraani, jolla on rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus ja joka on osallistunut sotiin 1939 - 45, tai sotainvalidi, jonka haitta-aste on alle 10 %, ja joka ei ole oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Hakijan ei tarvitse kuulua veteraanijärjestöön tai vastaavaan.

Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta sekä toimintakykyluokka. 
Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha. Kuntoutus toteutetaan joko avo- tai laitoskuntoutuksena.

Hakemuslomakkeita on saatavana terveyskeskuksen lääkärien vastaanotoilta sekä veteraanien asioita hoitavilta henkilöltä. 
Uusilta hakijoilta hakemukseen tulee liittää ote sotilaspassista, josta käy ilmi rintamasotilas- tai palvelutunnus.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen: Perusturvakuntayhtymä Karviainen, sosiaaliohjaaja Leila Saarela, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila. 
Lisätietoja antaa Leila Saarela puh. 09 4258 2286.

Takaisin