Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehdyt indeksitarkistukset


110/02.05.00/2009
Kyh § 137
Sosiaali - ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutosten mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2009 ja 2011 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 0,4 % ja työeläkeindeksin 1,62 %. 

Valtioneuvosto teki 17.11.2011 sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen indeksitarkistukset 1.1.2012 lähtien. Samalla tarkistettiin terveydenhuollon maksukatto.

Terveyskeskusmaksussa siirrytään vuosimaksun sijaan käyntimaksuun siten, että kalenterivuoden aikana vain kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä peritään käyntimaksu.

Yhtymähallitus hyväksyi  sosiaali- ja terveydenhuollon indeksitarkistetut ja muut tarkistetut asiakasmaksut 1.1.2012 lähtien liitteen mukaisesti.

Asiakasmaksut 1.1.2012 alkaen (pdf)

Takaisin