Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen
järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat
31.12.2018 jälkeen.
Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto on Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019 alkaen
puh. 029 566 1827.

Takaisin