Terveydenhuoltolain mukainen kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman vapaasti myös kotikunnan ulkopuolelta 1.1.2014 alkaen. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan (kotikunnan) että valitun kunnan terveyskeskukselle. 

Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan, joten valinta koskee samanaikaisesti kaikkia perusterveydenhuollon palveluja mukaan lukien neuvola- ja hammashoitopalvelut. 

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveyden-huoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. 

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Tämä valinta suoritetaan lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä lähettämisestä sovittaessa. 

Hoitopaikan vaihtamisilmoitus tehdään Karviaisen lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.karviainen.fi/lomakkeet. Lomakkeita on saatavilla myös Karviaisen eri toimipisteissä. Asiakas toimittaa itse lomakkeet terveysasemille. Allekirjoittamalla lomakkeen henkilö antaa luvan potilastietojensa siirtämiseen siirtämishetkellä hoitovastuussa olevasta terveyskeskuksesta valittuun terveyskeskukseen.

Hoitovastuu siirtyy uudelle terveysasemalle kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Allekirjoittamalla valintailmoituksen henkilö antaa luvan potilastietojensa hankkimiseen ilmoitushetkellä hoitovastuussa olevasta terveyskeskuksesta. Ilmoituksen voi jättää jo vuoden 2013 aikana, mutta niiden käsittely aloitetaan vasta 2.1.2014. 

Takaisin

Takaisin