TIEDOTE 18.11.2020

Vihdissä sijaitsevassa Kaarikeskussäätiön hoivakoti Viljonkodissa on todettu 14.11.2020 alkaen koronavirustartuntoja sekä asukkailla että henkilökunnalla. Lisäksi samassa kiinteistössä olevassa Vesankodissa on todettu tartuntoja henkilökunnalla.
Epidemiatilanne on rajoittunut Viljonkotiin. Vesankodissa ja Katajakodissa ei ole asukkailla todettu tartuntoja.
•    Viljonkoti on eristetty ja näin ollen vierailut eivät ole sallittuja yksikössä. Olemme antaneet vahvan vierailukieltosuosituksen myös Vesankotiin ja samassa talossa sijaitseville Yrjö ja Hanna Säätiön Katajakodin yksiköille
•    Saman kiinteistön yksiköiden vahvalla vierailukieltosuosituksella pyrimme turvaamaan muiden yksiköiden tartuntoja vierailijoiden välityksellä
•    Perusturvakuntayhtymä Karviainen tekee tiivistä yhteistyötä päivittäin palveluntuottajan kanssa ja avustaa sekä turvaa yksiköiden toimintaa
•    Yksiköiden tilanne on seurannassa koko ajan

Hoivayksikössä on asianmukaisesti noudatettu hygienia- ja suojausohjeita sekä asukkaiden että työntekijöiden suojaamiseksi.
Pyydämme työrauhaa Kaarikeskussäätiön henkilöstölle, jotta kaikki työpanos pystytään kohdentamaan asukkaiden hoitamiseen sekä asioiden järjestelyyn kriisitilanteessa.
Koska epidemiaosastolla noudatetaan vaativan tason suojautumista, voi yksikön henkilökunta liikkua vapaa-ajallaan normaalisti. Näin ollen nykytiedon valossa, tässä ei ole tartuntariskiä.

Takaisin