Tiedote

Viime syksynä nousi Karkkilan vuodeosastolla epäily erään lääketieteen 4. vuosikurssin opiskelijan toimista. Opiskelijan toimia alettiin selvittää, jolloin kävi ilmi, ettei ao. henkilöä löytynyt sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomaisen Valviran Terhikki-rekisteristä, johon kesästä 2009 alkaen oli siirretty myös tiedot lääketieteen opiskelijoista.

Karviaisen yhtymähallitus käsitteli 19.1.2010 kokouksessaan ns. valekandin toimintaa Karkkilan vuodeosastolla. Käsittelyn pohjalta todetaan seuraavaa.

Opiskelija otettiin työhön Karkkilan vuodeosastolle lokakuussa 2008 Helsingin yliopiston lääketieteen laitoksen leimoilla varustetun opintorekisteriotteen perusteella. Hän toimi vuodeosastolla kahden kokeneen lääkärin valvonnassa. Hänen toiminnastaan ei ole tullut potilasvahinkoilmoitusta tai muuta virallista huomautusta, jossa hänen toimintaansa olisi moitittu. Häin ei ole toiminut vastaanottotyössä.

Vuodeosastolla tuli ilmi elokuussa 2009 lääkehävikki, jota selvitettäessä otettiin yhteyttä Valviraan. Valvira sai selvityksen valmiiksi joulukuussa 2009, josta saatiin terveyskeskukseen päätös 15.12.2009. Tuolloin asia siirtyi Valviran toimesta poliisitutkintaan.

Syyskuusta 2009 lähtien on terveyskeskuksessa tarkistettu tämän lääketieteen opiskelijana esiintyneen potilasasiakirjamerkintöjä. Samoin tarkistuksia on tehty siinä yhteydessä, kun hänen hoidossaan olleet potilaat ovat asioineet terveysasemalla, kotisairaanhoidossa tai vuodeosastolla.

Valviran selvityksen mukaan työnantajan tulee ennen työskentelyn aloittamista varmistua, että lääketieteen opiskelija on suorittanut kaikki työskentelyn edellytyksenä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (3 §) mukaiset opinnot. Opiskelija kertoi työnantajalleen olevansa lääketieteen opiskelija ja osoituksena opinnoistaan esitti Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan antaman opintosuoritusotteen. Sittemmin osoittautui, että opintosuoritusote ei ole vastannut todellisuutta. Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira ei ollut havainnut puutteita tai laiminlyöntejä työnantajan menettelyssä opiskelijan työskentelyoikeuden varmistamiseen liittyen, eikä tilanne antanut tältä osin aihetta valvontaviranomaisen toimenpiteisiin.

Kokouksessa annetun selvityksen ja käydyn keskustelun pohjalta yhtymähallitus päätti, että tapahtunut prosessi kuvataan ja kaikki asiakirjat sekä potilasturvallisuuden toteutuminen dokumentoidaan ja niistä laaditaan raportti yhtymähallitukselle. Raportin perusteella laaditaan toimenpidesuositukset mm. rekrytointiohjeisiin liittyen.

Pirjo Leväniemi, yhtymähallituksen puheenjohtaja
Riitta-Liisa Reiterä, kuntayhtymän johtaja

Takaisin