Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Nummelan ja Vihdin kirkonkylän vuodeosastoilla on työskennellyt ostopalvelulääkärinä Esa Laiho, jonka lääkärinoikeudet ovat parhaillaan Valviran pyynnöstä poliisin tutkittavina. 
Esa Laiho ei enää työskentele Karviaisessa. 
Osastojen lääkärinä toimii tällä hetkellä Karviaisen koti- ja laitoshoidon ylilääkäri, joka varmistaa että potilaiden hoito on asianmukaista.

Mikäli Teillä on voimassaoleva Laihon allekirjoittama lääkemääräys, 
pyydämme Teitä toimittamaan sen johonkin Karviaisen alueen apteekkiin tai terveysasemalle tarkistusta varten.

Esa Laiho on työskennellyt Karviaisessa vain vuodeosastoilla; ei ajanvaraus- tai päivystysvastaanotoilla, 
kouluterveydenhuollossa, neuvoloissa tai työterveyshuollossa.

Lisätietoja asiasta saa Valviran internet –sivuilta www.valvira.fi kohdasta "Lehdistötiedotteet".

Takaisin