Vaikeavammaisten opiskelukuljetukset


Vaikeavammaiset henkilöt, jotka opiskelevat peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa, ovat pääsääntöisesti oikeutettuja koulukuljetukseen. Kuljetusten järjestelyn onnistumiseksi hakemukset pyydetäänjättämään 16.5.2014 mennessä, jotta ne voidaan käsitellä keskitetysti.
Haku tapahtuu lomakkeella Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus, joita saa sosiaalitoimistoista ja www.karviainen.fi/lomakkeet.  Lomake palautetaan osoitteella Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Vammaispalvelut, Valtatie 26, 03600 Karkkila.
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto kuljetuspalvelun tarpeesta. Lääkärinlausuntoa ei tarvita, jos hakijalle on myönnetty vaikeavammaisten kuljetuspalvelu aiemmin ja vammaispalveluun on toimitettu lääkärinlausunto vuoden 2013 aikana, eikä asiakkaan terveydentila ole muuttunut.
Jos opinnot  ovat  alkaneet  jo aiemmin, tarvitaan liitteeksi myös oppilaitoksen todistus opintojen etenemisestä/opintorekisteriote.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten loma-aikojen hoito


Kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole vakituisessa työ- ja päivätoiminnassa tai kunnan järjestämässä kesäajan hoidossa, voidaan myöntää koulujen loma-aikoina päivähoitoa tai päivätoimintaa erityishuoltolain 2 §:n perusteella.
Loma-ajan hoitoa myönnetään pääsääntöisesti enintään neljän viikon ajan kesän aikana kehitysvammaiselle, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi olla yksin kotona ja jonka vanhemmat ovat työn tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi estyneitä itse huolehtimaan lapsestaan. Tarkoituksena on, että jokaisella on vähintään neljän viikon kesäloma.
Hakemukset toimitetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Karkkilan tai Vihdin vammaispalveluun 16.5.2014 mennessä. Hakemus tehdään Vammaispalveluhakemus -lomakkeelle, joita saa sosiaalitoimistoista ja www.karviainen.fi/lomakkeet . Hakulomakkeesta löytyy yhteystiedot.
Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääketieteellinen selvitys vammasta/sairaudesta ja toimintakyvystä, ellei sitä ole jo toimitettu Karviaiseen sekä selvitys molempien vanhempien loma-ajoista. Hakemukset käsitellään keskitetysti ja päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä.
Muiden loma-aikojen päivähoitoa haetaan vammaispalvelusta hyvissä ajoin, viimeistään 4 viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Takaisin