Vaikeavammaisten opiskelukuljetukset

Vaikeavammaiset henkilöt, jotka opiskelevat peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa, ovat pääsääntöisesti oikeutettuja koulukuljetukseen. Jotta kuljetusten järjestely onnistuisi mahdollisimman hyvin, on päätökset palveluista tehtävä hyvissä ajoin. Tästä syystä hakemukset tulisi jättää 8.5.2013 mennessä, jotta ne voidaan käsitellä keskitetysti. Vammaispalvelu tulee kilpailuttamaan em. kuljetukset.

Haku tapahtuu lomakkeella Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus, joita saa sosiaalitoimistoista ja www.karviainen.fi/lomakkeet. Lomake palautetaan osoitteella Ptky Karviainen, Vammaispalvelut, Valtatie 26, 03600 Karkkila.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto kuljetuspalvelun tarpeesta. Lääkärinlausuntoa ei tarvita, mikäli hakijalle on myönnetty vaikeavammaisten kuljetuspalvelu aiemmin ja vammaispalveluun on toimitettu ko. lausunto vuoden 2012 aikana eikä asiakkaan terveydentila ole muuttunut.
Mikäli opinnot ovat alkaneet aiemmin, tarvitaan liitteeksi myös oppilaitoksen todistus opintojen etenemisestä/opintorekisteriote.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten loma-aikojen hoito

Kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole vakituisessa työ- ja päivätoiminnassa tai kunnan järjestämässä kesäajan hoidossa, voidaan järjestää koulujen loma-aikoina päivähoitoa tai päivätoimintaa erityishuoltolain 2 §:n perusteella.

Tätä järjestetään pääsääntöisesti enintään neljän viikon ajan kesän aikana. Tarkoitus on, että jokaisella on vähintään neljän viikon kesäloma. Tätä palvelua järjestetään sellaiselle kehitysvammaiselle, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi olla yksin kotona ja jonka vanhemmat ovat työn tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi estyneitä itse huolehtimaan lapsestaan.

Hakemukset tehdään Ptky Karviaisen Karkkilan tai Vihdin vammaispalveluun 8.5.2013 mennessä. Hakemus tehdään Vammaispalveluhakemus -lomakkeelle, joita saa sosiaalitoimistoista ja www.karviainen.fi/lomakkeet. Hakulomakkeesta löytyy yhteystiedot.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääketieteellinen selvitystä vammasta/sairaudesta ja toimintakyvystä, mikäli sitä ei ole jo toimitettu Karviaiseen sekä selvitys molempien vanhempien loma-ajoista. Hakemukset käsitellään keskitetysti ja päätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä.

Muiden loma-aikojen päivähoitoa tulee hakea vammaispalvelusta hyvissä ajoin, viimeistään 4 viikkoa ennen tarvetta. Vammaispalvelun hakemusten lakisääteinen käsittelyaika on 3 kuukautta.

Takaisin