MYRSKYTIEDOTE                                                              Päivitetty perjantai 13.12.2013 klo 10.50

Tiedotetta päivitetään tilanteen mukaisesti, kuitenkin viimeistään tänään klo 15. Tiedote on esillä myös kunnanviraston, kirjastojen ja terveyskeskuksen ilmoitustauluilla ja se päivitetään näihin toimipisteisiin niiden aukiolo-aikoina. Kuntalaisia kehotetaan kuuntelemaan radiota myrskytiedotteiden ja lisätietojen varalta.

Fortum ja sähköt
Seija-myrsky on aiheuttanut laajoja sähkökatkoja Fortumin jakeluverkkoalueella, puita on kaatunut teille, sähköjohdoille ja rakennusten päälle. Vaikeat olosuhteet hidastavat viankorjausta — tällä het-kellä 116 000 asiakasta sähköttä Fortumin jakeluverkkoalueella. Forumin on vaikea antaa tarkkaa korjausaikataulua ja viankorjaus voi kestää päiviä. Tilanne tarkentuu tämän päivän aikana.
Nummelan taajama-alueella tällä hetkellä sähköt ovat lähes kaikilla. Vihdin kirkonkylässä tilanne on tällä hetkellä myös suhteellisen hyvä.

Pelastuslaitos
Kuntalaisia pyydetään edelleen ilmoittamaan mahdolliset myrskyvahingot hätäkeskukseen numeroon 112. Hätäkeskus arvioi tehtävien kiireellisyyden ja välittää niitä pelastuslaitokselle. Pelastuslaitoksella jaetaan tehtävät kiireellisyyden perusteella tehtäviin määrätyille yksiköille.


Vihdin kunnan palvelut toimivat lähes normaalisti.
Vihdin kunta on siirtänyt eräiden sähkökatkon piirissä olevien päiväkotien toimintaa sähkönjakelun piirissä oleviin päiväkoteihin. Samoin ilman sähköä olevissa kouluissa koulupäivää lyhennetään kylmyyden takia.
• Vanjärven päiväkodin toiminta siirretty Myrskylänmäkeen
• Vanjärvi: lyhyempi koulupäivä
• Haimoon koulu ja päiväkoti: koulusta lapset lähetetään mahdollisuuksien mukaan kotiin, päi-väkodissa ei ole lämmitystä
• Tervalampi: tarvittaessa lyhyempi koulupäivä

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat lähes normaalisti. Ks. lisätietoja www.karviainen.fi
• Sosiaalipäivystykseen voi virka-ajan ulkopuolella ottaa tarvittaessa yhteyttä numeron 112 kautta. (pitkittyneen sähkökatkoksen takia mm. vanhuksilla veden, lämmön ja ruuan puute).
• Lääkäripäivystys toimii normaalisti virka-aikana omalla terveysasemalla ja virka-ajan ulko-puolella Tynninharjun päivystysyksikössä puh. 019-369 2900 tai Hyvinkään sairaalassa (vih-tijärveläiset) puh. 019-458 5700.

Vihdin kunta tarjoaa peseytymismahdollisuutta sekä tarvittaessa juomavettä niille asukkaille, jotka ovat ilman sähköä ja vettä, kirkonkylällä Pappilanpellon koulun liikuntasalin pukutiloissa sekä Ota-lammen koulun liikuntatilan pesutiloissa lauantaina ja sunnuntaina klo 9-14.

Myrsky on aiheuttanut kymmeniä vahinkoja mm. katuvalaistuksessa, ilmakaapeleissa ja kuntopoluilla. Korjaustyöt ovat menossa. Kunta muistuttaa välttämään turhaa ulkoilua kovan, puuskittaisen tuulen vaaroista johtuen. Nummelanharjulla on runsaasti osittain kaatuneita ns. konkelopuita, joita on varottava, kunnes ne ehditään kaatamaan. Routaantumaton maa ja kova tuuli voivat yhä aiheuttaa puiden kaatumisia.


Vihdin Vesi
Vihdin Veden vesihuolto, vedenottamot ja kaukovalvonta toimivat tällä hetkellä normaalisti. Sähkö-katkoista on kuitenkin vielä haittaa vesilaitokselle. Tervalammen ja Otalammen jätevedenpump-paamot eivät toimi sähkönsyötön puutteen takia, tarvittavilta osin asia hoidetaan imuautolla. Ylivuotoja ei ainakaan vielä ole tiedossa.
Juomavettä on tarvittaessa saatavissa:
• Nummelassa kunnanviraston varikolta arkisin klo 7-16
Osoite: Asemantie 30, 03100 Nummela
• Vihdin kirkonkylässä paloaseman seinässä olevasta kastelupostista
Osoite: Kyläaukio 6, 03400 Vihti

Takaisin