Vihdin kunnan Lahjoitus- ja testamenttirahaston avustukset 
ohjataan vihtiläisten vanhusten huoltoon ja siihen liittyviin asioihin. 

Ptky Karviainen käsittelee hakemukset ja tekee päätökset avustuksista. 

Vuoden 2011 avustukset ovat haettavissa 31.5.2011 klo 15 mennessä.

Avustuksia voivat hakea erilaiset vihtiläiset järjestöt, yhdistykset tai toimikunnat, 
joiden järjestämä toiminta kohdistuu vanhuksiin. 
Avustuksia myönnettäessä päätös perustuu jäsenten/osallistujien määrään, toiminnan laajuuteen ja 
vaikuttavuuden arviointiin sekä vanhusten kotona asumisen tukemiseen.

Hakemuslomakkeen liitteeksi on toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus 
ja tämän vuoden toimintasuunnitelma. 
Mukaan on liitettävä selvitys edellisen vuoden lahjoitus- ja testamenttirahaston avustuksen käytöstä, 
tilinpäätös 2010 ja talousarvio vuodelle 2011. 
Samaten on selvitettävä muualta haettujen ja saatujen avustusten käyttö.

Lisätietoja asiasta antaa
Ikäihmisten palvelulinjan johtaja Ritva Lundbom 09 4258 2230
Geriatriakeskuspäällikkö Raija Salmi puh. 09 4258 2017
tai sähköpostitse

Hakemuslomake on tulostettavissa tästä.  

Järjestöjen perustietolomake (.doc)  Pdf-versiona

Avustushakemukset palautetaan osoitteeseen:
Ptky Karviainen
Ikäihmisten linja / lahjoitus- ja testamenttirahaston avustushakemus
Pl 114, 03101 Nummela

Takaisin