Sotiemme veteraanien kotien siivouksen tukeminen

Sotiemme veteraanien ikääntyessä heidän toimintakykynsä laskee erilaisten sairauksien, vammojen ja ikääntymisen myötä. Toimintakyvyn heikkeneminen lisää henkilökohtaisen avun tarvetta.
Veteraanien terveyttä ja kotona pärjäämistä edistää myös siisti ja turvallinen kotiympäristö. Veteraanien toimintakyvyn heikkenemisen myötä kodin yleisen siivouksen sekä saniteettitilojen hygieniasta huolehtiminen on osalle veteraaneista mahdotonta.

Vihdin kunnan valtuusto on Vihdin veteraaniasian neuvottelukunnan aloitteesta myöntänyt vuodelle 2013 erillisen määrärahan vihtiläisten veteraanien kotien siivouksessa avustamiseen. 

Vihtiläisille veteraaneille on lähetetty asiasta kirje kotiin. Sotiemme veteraanien tukea siivouskustannuksiin haetaan hakemuslomakkeella. Hakuaika päättyy 31.3.2013. Hakuajan jälkeen palautettuja hakemuksia ei käsitellä. 

Kirje vihtiläisille veteraaneille (pdf)
Hakemuslomake (pdf)

Lisätietoja antaa Vihdin veteraanineuvoja Jari Kämäräinen (09) 4258 2143.

Takaisin