Asiakasmaksut

 

   1.2.2019
Terveyskeskusmaksu, (peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana). Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta tai niiltä,
joilla on rintamatunnus, rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, sotilasvammalain
mukainen elinkorko tai sota-arkistosta saatu palvelutodistus.
   20,10 €
Yksilökohtainen fysioterapiakäynti      9,80 €
Yksityislääkärin vastaanottokäynti (maksusitoumuksella)   40,00 €
Lyhytaikainen laitoshoito
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito
   47,50 €
21,90 €
Päivä- ja yöhoito (osapäivämaksu)   21,90 €
Lääkärinlausunnot/todistukset  49,35 €
Lääkärintodistus ja lausunto ajokorttia varten   59,55 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika yli 15-vuotiailta   49,35 €

Lohjan Tynninharjun yhteispäivystyksen asiakasmaksut laskuttaa HUS, voimassa olevan asiakasmaksu-
taksan mukaan.

Terveydenhuollon maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä ja asetuksen 26 a §:ssä ja 26 b §:ssä tarkoitettu maksukatto on 1.1.2019 alkaen 683,00€/vuosi. Palvelujen käyttäjän tulee osoittaa laissa tarkoitetun maksukaton ylittyminen. Maksukaton ylittyessä käyttäjälle annetaan siitä todistus, ns. vapaakortti, joka on voimassa kalenterivuoden loppuun asti. Vapaakortin saamiseksi käyttäjän on tarvittaessa esitettävä alkuperäiset tositteet saamistaan palveluista. Maksukattoon sisältyvät palvelut ovat tämän jälkeen maksuttomia lukuunottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 21,90 €/hoitopäivä.

Lääkekuluissa ja matkakorvauksissa on oma maksukatto. Katso lisätietoja www.kela.fi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

 

Tyytymätön asiakasmaksuun?

Potilailta perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.
Jos kuitenkin olet tyytymätön laskuusi, voit pyytää asiasta kirjallisesti viranhaltijan päätöksen.
Lue ohje tästä.