Asiakasmaksut

  Tiedote hoitajavastaanoton asiakasmaksusta

   1.1.2020
Terveyskeskusmaksu
(peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana).
Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta tai niiltä,
joilla on rintamatunnus, rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, sotilasvammalain
mukainen elinkorko tai sota-arkistosta saatu palvelutodistus.
   20,60 €
Hoitajavastaanoton asiakasmaksu 1.5.2020 alkaen
(Peritään enintään viideltä käynniltä kalenterivuoden aikana.)
Maksua ei peritä
- veteraanitunnuksen omaavilta,
- alle 18-vuotiailta,
- niiltä yli 18-vuotiailta, joilta käynti johtaa välittömästi lääkärikäyntiin,tällöin maksu       peritään lääkärinvastaanottokäynnistä,
- kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvasta rokotuskäynnistä,
- mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottokäynneiltä,
- työttömien terveystarkastuksita.
      11,40 €
Yksilökohtainen fysioterapiakäynti    11,40 €
Yksityislääkärin vastaanottokäynti (maksusitoumuksella)     41,20 €
Lyhytaikainen laitoshoito
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito
   48,90 €
22,50 €
Päivä- ja yöhoito (osapäivämaksu)   22,50 €
Lääkärinlausunnot/todistukset  50,80 €
Lääkärintodistus ja lausunto ajokorttia varten
(lisäksi peritään  terveyskeskuskäyntimaksu 20,60)
   61,00 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika yli 15-vuotiailta   50,80 €

Lohjan Tynninharjun yhteispäivystyksen asiakasmaksut laskuttaa HUS, voimassa olevan asiakasmaksu-
taksan mukaan.

Terveydenhuollon maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä ja asetuksen 26 a §:ssä ja 26 b §:ssä tarkoitettu maksukatto on 1.1.2020 alkaen 683,00€/vuosi. Palvelujen käyttäjän tulee osoittaa laissa tarkoitetun maksukaton ylittyminen. Maksukaton ylittyessä käyttäjälle annetaan siitä todistus, ns. vapaakortti, joka on voimassa kalenterivuoden loppuun asti. Vapaakortin saamiseksi käyttäjän on tarvittaessa esitettävä alkuperäiset tositteet saamistaan palveluista. Maksukattoon sisältyvät palvelut ovat tämän jälkeen maksuttomia lukuunottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 22,50 €/hoitopäivä.

Lääkekuluissa ja matkakorvauksissa on oma maksukatto. Katso lisätietoja www.kela.fi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

 

Tyytymätön asiakasmaksuun?

Potilailta perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.
Jos kuitenkin olet tyytymätön laskuusi, voit pyytää asiasta kirjallisesti viranhaltijan päätöksen.
Lue ohje tästä.