Lasten ja nuorten hammashoito

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen suun terveydenhuollon lasten ja nuorten hammashoito toteutetaan elokuusta 2009 lähtien valtioneuvoston antaman asetuksen "Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta" mukaisesti.

Asetus löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090380

Koululaisen huoltajaa pyydetään täyttämään esitietolomake hammashoitoa varten. Lomake palautetaan hammashoitolaan ensimmäisen käynnin yhteydessä.