Peruskoulun alakoulun oppilaat

Hammaslääkäri tarkastaa 1.vuosiluokan ja 5. vuosiluokan oppilaiden hampaat  oman koulun tiloissa. Käynnillä hammaslääkäri tutkii suun terveyden ja arvioi, kuinka suuri riski lapsen hampailla on reikiintyä. Arvion perusteella laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.  Käynnin yhteydessä annetaan oppilaalle tutkimuksen lisäksi hampaiden harjausopetus. Huoltajia informoidaan koulun sähköisellä reissuviholla etukäteen tulevasta tutkimusajankohdasta. Tutkimuksen jälkeen oppilaille annetaan mukaan kotiin vietäväksi tiedote, mistä selviää tutkimuksen tulos.  Mahdollisen hoitoajan varaavat huoltajat  itse ajanvarauksesta puhelin 09 4258 2078.
Oppilaiden kuljetus hammashoitolaan on huoltajien vastuulla.

Suuhygienistille kutsutaan 3. luokkalaiset ja heidän huoltajat hammashoitolaan. Tällä käynnillä käydään läpi yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa niitä asioita, jotka erityisesti tämän lapsen kohdalla on syytä huomioida suun terveyttä ylläpidettäessä.

On ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat kantavat vastuun lapsensa suun terveydestä. Karieksen hallinnasta annetun Käypä hoito – suosituksen mukaankin (http://www.kaypahoito.fi) kariesta hallitaan ensisijaisesti terveellisin elintavoin. Nämä elintavat luodaan ja niitä ylläpidetään kodeissa.