Alakoulun oppilaat

Hammaslääkäri tarkastaa 3.vuosiluokan ja  suuhygienisti tarkastaa 1. ja 5. vuosiluokan oppilaiden hampaat.
Käynnillä hammaslääkäri tai suuhygienisti tutkii suun terveyden ja arvioi, kuinka suuri riski lapsen hampailla on reikiintyä.
Arvion perusteella laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Huoltajia informoidaan koulun sähköisellä reissuviholla etukäteen tulevasta tutkimusajankohdasta.
Tutkimus tehdään koulusta riippuen joko koulun omissa tiloissa tai hammashoitolassa.
Tutkimuksen jälkeen oppilaille annetaan mukaan kotiin vietäväksi tiedote, mistä selviää tutkimuksen tulos. 
Mahdollisen hoitoajan varaavat huoltajat  itse ajanvarauksesta puhelin 09 4258 2078.
Oppilaiden kuljetus hammashoitolaan on huoltajien vastuulla.
Neljäsluokkalaisille järjestetään koululla ryhmätyötyyppisesti terveystietotunti.

On ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat kantavat vastuun lapsensa suun terveydestä. Karieksen hallinnasta annetun Käypä hoito – suosituksen mukaankin (http://www.kaypahoito.fi) kariesta hallitaan ensisijaisesti terveellisin elintavoin. Nämä elintavat luodaan ja niitä ylläpidetään kodeissa.