Yläkoulun oppilaat

 

Yläkoululaisten hampaat tarkastetaan 8. vuosiluokalla kevätlukukaudella hammashoitolan tiloissa poikkeuksena Otalampi, jossa tutkimus tehdään koulun tiloissa.
Tutkimuksen jälkeen oppilaille annetaan tiedote kotiin vietäväksi, mistä selviää tutkimuksen tulos. Mahdollisen hoitoajan varaavat huoltajat itse ajanvarauksesta puhelin 09 4258 2078.
Oppilaiden kuljetus hammashoitolaan on huoltajien vastuulla.

Peruskoulun jälkeen hammashoitoon hakeutuminen on nuoren itsensä ja hänen huoltajan vastuulla. Hammashoitolasta annetaan suositus seuraavan tutkimukseen ajankohdasta
kirjallisesti silloin, kun nuori peruskoulun aikana käy viimeisen kerran hammashoidossa.

Hammashoito terveyskeskuksissa on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta peritään maksu 49,35 € kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä.

On ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat kantavat vastuun lapsensa suun terveydestä. Karieksen hallinnasta annetun Käypä hoito – suosituksen mukaankin (www.kaypahoito.fi) kariesta hallitaan ensisijaisesti terveellisin elintavoin. Nämä elintavat luodaan ja niitä ylläpidetään kodeissa.