Odottavien vanhempien hammashoito

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen suun terveydenhuollossa toteutetaan odottavien perheiden hammashoito elokuusta 2009 lähtien valtioneuvoston antaman asetuksen "Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta" mukaisesti. 
Asetus löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090380.

Odottavat vanhemmat saavat tietoa oman ja tulevan lapsensa suun terveydenhuollosta neuvolan terveydenhoitajilta ja  nettineuvolasta, joka on osana äitiysneuvolan perhevalmennusta.

Suosittelemme lasta odottavia vanhempia hakeutumaan hammashoitoon ennen lapsen syntymää, jos hampaita ei ole hoidettu säännöllisesti.

Ajan voi varata itse suun terveystarkastukseen soittamalla hammashuollon
ajanvaraukseen numeroon 09 4258 2078.