Päättyneet hankinnat 2018

 

Asunnonmuutos töiden hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-
ilmoituskanavassa tarjousta asunnonmuutos töi-
den hankinnasta. Tarjoukset tuli jättää 15.11.2018 klo 14.00.

Välinehuoltopalveluiden hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-
ilmoituskanavassa tarjousta välinehuoltopalveluista.
Tarjoukset tuli jättää 31.10.2018 klo 14.00.

Suun terveydenhuollon ostopalvelut

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-
ilmoituskanavassa tarjousta suun terveyden huollon
kuvantamis- ja erikoishammaslääkäripalveluista.
Tarjoukset tuli jättää 2.11. klo 14.00.

Välinehuoltopalveluiden hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-
ilmoituskanavassa 26.9. tarjousta välinehuolto-
palveluista. Tarjoukset tuli jättää 31.10. klo 15.00.

Päättyneet hankinnat 2017

Hautauspalvelujen ja vainajien siirtokuljetusten
hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-
ilmoituskanavassa 7.11.2017 tarjousta hautaus-
palveluista ja vainajien siirtokuljetuksista.
Tarjoukset tuli jättää 27.11.2017 klo 14.00.

Vartiointipalvelujen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-
ilmoituskanavassa 24.10.2017 vartointipalveluista.
Tarjoukset tuli jättää 17.11.2017 klo 14.00.

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyysi
Hilma-ilmoituskanavassa  20.2.2017 tarjousta hallinnon ja
talouden tarkastuksista vuosille 2017-2020.
Lisäksi tarjous pyydettiin EU:n ja muiden rahoittajien hanketar-
kastuksista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä.
Tarjous tuli jättää 15.3.2017 klo 14.00.

 Päättyneet hankinnat 2016

Sanelujärjestelmä ja sanelunpurkupalvelun hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-ilmoituskanavassa
10.2.2017 tarjousta sanelupalveluista.
Tarjoukset tuli jättää 27.2.2017 klo 12.00

Suun terveydenhuollon kuvantamispalvelujen sekä
suukirurgian ja parodontologian erikoishammaslää-
käripalvelujen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-ilmoituskanavassa
8.12.2016 tarjousta suun terveydenhuollon palveluista.
Tarjoukset tuli jättää 30.12.2016 klo 12.00.

Hoitajatyövoiman hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-ilmoituskanavassa
29.9.2016 tarjousta hoitajatyövoimasta.
Tarjoukset tuli jättää 14.10.2016 klo 14.00

Hammashoitokoneyksikön hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus
pyysi Hilma-ilmoituskanavassa 15.6.2016 tarjousta hammashoitokone-
yksiköstä. Tarjoukset tuli jättää 25.7.2016 klo 15.00.

Päihdepalvelujen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-ilmoituskanavassa
7.6.2016 tarjousta päihdepalveluista. Hankinta oli jaettu osakokonaisuuksiin
A. laitosvieroitus ja B. laitoskuntoutus
Tarjoukset tuli jättää viimeistään 27.6.2016 klo 14.00.

Kotihoidon henkilöautojen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi Hilma-ilmoituskanavassa
24.5.2016 tarjousta kotihoidon henkilöautoista.
Tarjoukset tuli jättää viimeistään 15.6.2016 klo 12.00.

Tekstiilivuokrauspalvelun hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 5.2.2016
tekstiilivuokrauspalavelun hankinnasta.
Tarjoukset tuli jättää viimeistään 17.3.2016 klo 14.00.

Päättyneet hankinnat 2015

 Asunnonmuutostöiden hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 12.11.2015 asunnonmuutostöiden
hankinnasta.
Tarjoukset tuli jättää paperiversiona suljetussa kirjekuoressa 7.12.2015 klo. 14.00 mennessä.

Hammashoidon ja oikomishoidon tarveaineet

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen
sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti hammashoidon tarveaineista.
Hankinnan kohteena olivat hammashoidon tarveaineet (hankinta A) ja oikomishoidon tarveaineet (hankinta B).
Osatarjoukset oliat sallittuja siten, että tarjoaja voi tehdä tarjouksen molempiin osakokonaisuuksiin
tai vain toiseen (A tai B).Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ollut sallittuja.
Hankintayksikölle osoitettu tarjous suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna oli toimitettava viimeistään 24.11.2015 klo 12.00.

Lääkehuoltopalvelun hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyysi tarjousta
Hilma-ilmoituskanavassa 11.9.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja
sen liitteiden mukaisesti lääkehuoltopalvelusta, johon kuuluu lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu (jäljempänä ”palvelu”).
Hankintayksikölle osoitettu tarjous suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna oli toimitettava viimeistään 9.10.2015 klo 14.00.

Hammashoitokoneyksiköiden hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyysi sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön
toimittamisesta kuntayhtymän toimialueelle (Karkkila tai Vihti).  Yksiköt hankitaan vuoden 2015 aikana.
Hammashoitokoneyksikön toimittajaksi valitulta toimittajalta tullaan hankkimaan myös hoitokaapistoja ja satulatyötuoleja
määrä-rahojen puitteissa.
Suomenkielinen, sitova ja allekirjoitettu kirjallinen tarjous ja pyydetyt liitteet pyydettiin toimittamaan suljetussa kirjekuoressa
17.8.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen

 Kotihoidon henkilöautojen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 8.5.2015 julkaistun hankintailmoituksen
 sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kotihoidon käyttöön tulevista henkilöautoista.

Hankintayksikölle osoitettu tarjous suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna tuli toimittaa viimeistään
10.6.2015 klo 12.00.

Lasten psykiatrityövoiman hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyysi tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa. 27.4.2015 julkaistun hankintailmoituksen
sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten psykiatrityövoiman hankinnasta.
Hankintayksikölle osoitettu tarjous tuli jättää suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna viimeistään 31.5.2015.

Päättyneet hankinnat 2014

Välinehuoltopalveluiden hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää Hilma-ilmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun
 hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sitovaa tarjousta terveydenhuollon
 toimipisteissä käytettävien instrumenttien välinehuollosta  (jäljempänä ”palvelu”).

 Kotihoidon henkilöautojen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta alla olevien tarjousasiakirjojen mukaisesti kotihoidon käyttöön tulevista henkilöautoista. Hankinnan tarkempi määrittely ja ajoneuvoille asetetut ehdottomat vaatimukset löytyvät tarjousasiakirjoista.
Tarjoukset tuli jättää suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna viimeistään 21.10.2014 kello 12.00.

Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen kilpailutti vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankintaa yhdessä
Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kanssa.

Tarjoukset tuli jättää 19.8.2014 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

tarjouspalvelu.fi/espoo/

 

Päättyneet hankinnat 2013

Hammashoidon ja oikomishoidon tarveaineet

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 21.10.2013 julkaistun hankintailmoituksen sekä alla olevan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti hammashoidon tarveaineista (jäljempänä "tavarat"). 
Hankintayksikölle osoitettu tarjous tuli jättää suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna viimeistään 12.12..2013 klo 12.00.

Gynekologisten ultraäänilaitteistojen hankinta 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 25.9.2013 julkaistun hankintailmoituksen sekä alla olevan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti ultraäänilaitteistoista. 
Hankintayksikölle osoitettu tarjous tuli jättää suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna viimeistään 25.10.2013 klo 12.00.

Kotihoidon henkilöautojen hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta alla olevien tarjousasiakirjojen mukaisesti kotihoidon käyttöön tulevista henkilöautoista. Hankinnan tarkempi määrittely ja ajoneuvoille asetetut ehdottomat vaatimukset löytyvät tarjousasiakirjoista.
Tarjoukset tuli jättää suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna viimeistään 29.8.2013 kello 12.00.

Lasten psykiatrityövoiman hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta alla olevien tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten psykiatrityövoiman hankinnasta.
Julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 4.7.2013. Hankinnan kohteena on tarjousasiakirjoissa tarkemmin määritelty lasten psykiatrityövoima. Tarkoituksena on tuottaa lastenpsykiatrian erikoislääkärityövoimaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarpeisiin.
Tarjoukset tuli jättää 19.8.2013 klo 12.00 mennessä. 

Geriatrityövoiman hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta alla olevien tarjousasiakirjojen mukaisesti geriatrian erikoislääkärityövoiman hankinnasta.
Hankinnan kohteena on tarjousasiakirjoissa tarkemmin määritelty geriatrian erikoislääkärityövoima
Tarjoukset tuli jättää 25.7.2013 kello 15.00 mennessä.

 Hankintajuridisten asiantuntijapalveluiden hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 25.6.2013 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti hankintajuridisten asiantuntijapalveluiden hankinnasta. 
Hankinnan kohteena ovat tilaajan tarvitsemat hankintajuridiikan palvelut. Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 1, Hankinnan kohteen kuvaus. 
Tarjoukset oli jätettävä viimeistään 24.7.2013 kello 12.00.  

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta.

Tarjous pyydetään kuntalain 72 §:n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosiksi 2013 – 2016.

Lisäksi tarjous pyydetään jäljempänä eriteltävällä tavalla:
1) EU:n ja muiden rahoittajien vaatimista hanketarkastuksista
2) Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä
Tarjoukset oli jätettävä pe 15.2.2013 klo 16.00 mennessä.