Hoitotakuu 

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Kunnan tulee järjestää

  • virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen
  • terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen
  • lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana.

Virka-ajalla tarkoitetaan tässä kunnan terveyskeskuksen julkisesti ilmoittamaa aukioloaikaa. Välitön yhteys voidaan järjestää puhelimitse, henkilökohtaisella käynnillä tai ATK-yhteyksiä käyttäen. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan lääkäriä, terveydenhoitajaa, sairaanhoitajaa, vastaanottohoitajaa tai muuta terveydenhuollossa työskentelevää hoitotyöntekijää, hammashuollon osalta hammaslääkäriä, suuhygienistiä, hammashuoltajaa tai hammashoitajaa. 

Hoitotakuun toteutuminen Karviaisessa

Lääkärin vastaanoton keskimääräiset jonotusajat kiireettomään hoitoon 29.1.2020
 Karkkila15 vrk
 Vihti 17 vrk

Hammashoidon keskimääräiset odotusajat kiireettömään hoitoon elokuu 2020
 Karkkila24,5 vrk
 Vihti35 vrk