Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Nummelan terveysaseman puhelimet eivät toimi 04.07.2018 13.17

Nummelan terveysaseman puhelinnumeroissa on edelleen ongelmia. Päivystyksen ...

Kutsu ikäihmisten hyvinvointipäivään 9.10.2018 21.06.2018 09.02

Kutsu ikäihmisten hyvinvointipäivään 9.10.2018

Työterveyshuollon kesätiedote 2018 06.06.2018 14.29

  Työterveyshuollon kesätiedote 2018

ARAn korjausavustukset 31.05.2018 10.32

ARAn korjausavustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen ...

Karkkilan röntgenin kesäsulku 29.05.2018 14.25

Hus-Kuvantamisen Karkkilan röntgen on suljettu ajalla 25.6.-12.8.2018. ...

Karviaisen neuvoloiden kesäajan toiminta 08.05.2018 14.55

Tiedotteen Karviaisen äitiys- ja lastenneuvoloiden kesäjan toiminnasta ...

Kaikukortti alkaa Karkkilassa 24.04.2018 09.54

Tietoa Karkkilan kaupungin ja Karviaisen yhteistyönä jaettavasta ...