Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Apuvälinelainaukset 19.10.2018 10.25

Apuvälineet tilataan puhelimitse: Karkkila ma-pe klo 8-9, ...

Syksyn influenssarokotukset terveysasemilla ja neuvoloissa 08.10.2018 11.51

Karviaisen alueen influenssarokotukset 2018

Syksyn narskuttelukoulu 05.10.2018 12.20

Apua narskutteluun- ryhmässä saat monipuolista tietoa narskuttelun ...

Tiedote lapsiperheiden kotipalvelun kirjauksista 24.09.2018 10.09

Tiedote lapsiperheiden kotipalvelun kirjauksien näkyvyydestä omakannassa ...

Omaishoitajien valmennuskurssi 22.08.2018 07.28

Omaishoitajien valmennuskurssi marraskuussa Nummelassa. Lisätietoja tästä.

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat ajalla 1.1.-30.6.2018 30.07.2018 09.15

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat ajalla 1.1.-30.6.2018

Karviaisen lääkärivastaanoton ja suunterveydenhuollon kaikki puhelut siirtyvät takaisinsoittojärjest 27.07.2018 07.55

Asiakkaan soittaessa terveysasemalle lääkärivastaanottojen numeroihin ...

ARAn korjausavustukset 31.05.2018 10.32

ARAn korjausavustukset ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen ...

Kaikukortti alkaa Karkkilassa 24.04.2018 09.54

Tietoa Karkkilan kaupungin ja Karviaisen yhteistyönä jaettavasta ...