Ikäihmisten asuminen

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettuun palveluasumiseen/hoiva-asumiseen voi hakeutua, kun kotona asuminen ja selviytyminen eivät ole enää mahdollisia maksimaalisten kotihoidon palveluiden ja/tai omaishoidon turvin.
Hakeutua voi suullisella tai kirjallisella hakemuksella.
Hakijan luokse tehdään palveluntarpeen arviointikäynti. Arvioinnin yhteydessä selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja omatoimista selviytymistä sekä kuntoutuksen tarvetta. 
Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Huomioon otetaan hoidolliset ja sosiaaliset syyt, avohuollon sosiaali- ja  terveyspalvelujen käyttö sekä lääketieteelliset diagnoosit ja toimintakyvyn arvioinnin mittaukset.

Mikäli hakijalla on palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarve tehostettuun palveluasumiseen, SAS-työryhmä tekee päätöksen hakijan sijoittamisesta hoidon, hoivan ja avun tarpeen huomioiden tarkoituksenmukaiseen hoiva-asumisen paikkaan. Hoiva-asumisen asukkaiden avuntarve on jatkuvaa ja edellyttää henkilökunnan läsnäoloa ympäri vuorokauden. Hoiva-asuminen on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua.

Tehostetun palveluasumisen hakeminen ja myöntäminen
Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa Ikäihmisten palveluohjaus- ja neuvonta, lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti.
Lisäksi tarvitaan ARA- Asuntohakemus.

Palvelun sisältö tehostetussa palveluasumisessa

Karviainen järjestää ympärivuorokautista hoiva-asumista omissa hoivakodeissa ja ostaa hoiva-asumista
eri toimijoilta. Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva-asuminen on kilpailutettu 2014.
Hankinnan yhteydessä kaikki palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan palvelukonseptia, joka
määrittää vähimmäisvaatimukset palvelun laadulle. Palvelujen laatua ja sopimusten noudattamista ja
toteuttamista hoivakodessa seurataan säännöllisesti. Jokainen ympärivuorokautista hoivaa tarjoava yksikkö
on laatinut omavalvontasuunnitelman, joka on julkisesti nähtävissä. Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu,
jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

 

Karviaisen oma tehostetun palveluasumisen yksikkö

Toivokoti
Nyhkäläntie 37, 03600 Karkkila, puh. (09) 4258 2358, (09) 4258 2359

Toivokodin omavalvontasuunnitelma

Yksiköt, joista Karviainen ostaa vanhusten asumispalveluja

Attendo Vanha Sepän hoitokoti,   http://www.attendo.fi/vanhaseppa
Vanhan-Sepän tie 14, 03100 Nummela
Hoivakodin johtaja puh  044 494 4440

Esperi Hoivakoti Sigrid
https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-hoivakoti-sigrid-siuntio
Linnoitustie 2, 02850 Siuntio
Yksikön päällikkö Kirsi Rusila puh. 050 540 3342

Esperi Hoivakoti Vihdin Valkama
https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-hoivakoti-vihdin-valkama-vihti
Linjalankuja 3 B, 03400 Vihti
Yksikön päällikkö puh 046 920 5857

Hoivakoti Hiidenhovi / Uudenmaan Seniorikodit, www.seniorikodit.fi
Hiidenrannantie 15, 03100 Nummela
Hoivakodin johtaja 050 413 8928

Hopearinne/Vihdin vanhainkotisäätiö  www.hopearinne.fi 
Liukkaankuja 2, 03400 Vihti
puh. (09) 347 8980

Kaarikeskussäätiö  www.kaarikeskus.fi
Pisteenkaari 13, 03100 Nummela 
puh. vaihde (09) 225 2440 
Vuokratiloissa Yrjö & Hanna Katajakoti
kaksi kerrosta; Vesankoti ja Viljonkoti
Huhdanpaju 2, 03100 Nummela

Katajakoti /Yrjö&Hanna Oy  www.yrjojahanna.fi/Katajakoti
Huhdanpaju 2, 1krs, 03100 Nummela
puh. 050 349 7763 (palveluesimies)

Mainiokoti Karkkila  www.mehilainen.fi
Huhdintie 27, 03600 Karkkila
Palvelupäällikkö, puh. 040 153 1579

Palvelukoti Jokela / Betesda-säätiö   www.betesda.fi
Saukkolantie 872, 08500 Lohja
puh. (019) 3321 200

Ykköskoti Hiidenpelto/Hoiva Mehiläinen Oy  www.hoivamehilainen.fi
Männiköntie 24, 03400 Vihti
Palvelutalon johtaja puh.050 356 6517