Ateriapalvelu

Palvelua voidaan myöntää henkilölle, joka ei omatoimisesti suoriudu ruuanvalmistuksesta. Ensisijaisesti suositellaan ateria-automaattia. Myönnetystä  ateriasta  asiakas saa kirjallisen päätöksen kotiin. Ateriapalvelu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen saatujen annosten kappalemäärän mukaisesti. Erityisruokavaliot huomioidaan. Kuljetettavissa aterioissa Karkkilassa ja Vihdissä toimitetaan arkisin lämmin ja viikonlopuksi kylmä annos.

Ateriapalvelu on kotihoidon tukipalvelu. Ateriapalvelua tarvitsevat voivat olla yhteydessä palvelutarpeen arviointikeskukseen,  oman alueensa sairaanhoitajiin tai kotihoidon osastonhoitajiin.

Turvapuhelin

Asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin, johon vastataan ympärivuorokauden vastaanottokeskuksessa. Kotihoidon sairaanhoitaja tai osastonhoitaja arvioi turvapuhelimen tarpeen ja osastonhoitaja  tekee asiasta päätöksen. Myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen tarveharkintaan. Turvapuhelin myönnetään, kun asiakas kokee sairaudesta tai vammasta johtuvaa turvattomuutta tai toimintakyky on alentunut. Myös sairaalasta kotiuduttua voidaan tarvita ympärivuorokautista turvapalvelua. Päätös voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Palvelun myöntämisen edellytys on myös, että asiakkaalla on kyky käyttää laitetta. Jos asiakkaan kyky käyttää ja ymmärtää turvapuhelimen käyttötarkoitusta ja laitteiden toimintoja muuttuu, myönnetty turvapalvelu voidaan lopettaa. Asiakasta kohden myönnetään yksi turvapuhelin vakituiseen kotiosoitteeseen, mutta samassa taloudessa asuvilla henkilöillä voi olla samaan laitteeseen liitettynä kaksi hälytintä samassa osoitteessa.

Asiointipalvelu

Kauppa-, apteekki- ja vaatehuolto-asiointipalvelu takoittaa, että asiakas saa päivittäiskauppatavarat kaupasta, reseptit ja lääkkeet apteekista sekä vaatehuoltoon liittyvän kuljetuksen silloin kun asiakas ei itse kykene asioimaan kodin ulkopuolella, eikä asiointiin voi käyttää apuna omaisia taia läheisiä tai kodin olosuhteiden vuoksi vaatteiden pesu ei ole mahdollista kotona.

Peseytymispalvelu

Peseytymispalveluun kuuluu peseytymisessä avustaminen kodin ulkopuolella ja tarvittaessa kuljetuspalvelu peseytymispaikkaan. Kuljetuspalvelu on mahdollista ostaa erillisenä palveluna. Peseytymispalvelu toteutetaan ennalta sovittuina päivinä kerran viikossa ennalta sovitussa paikassa. Peseytymisessä avustetaan tarvittaessa. Kerran kuukaudessa peseytymispalvelun asiakkailla on mahdollisuus saunotukseen.