Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vanhuuseläkettä saavalle hakijalle. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen soveltamisohje (kyh 27.8.2013). 


Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella, johon liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus kuljetuspalvelun tarpeesta. Kuljetuspalveluhakemuksen saa Arviointiyksiköstä: puh (09) 4258 2933 tai 
, sen voi myös ladata sähköisesti

Hakemus palautetaan:

Ptky Karviainen, PL 114, Asemantie 30, 03101 Nummela

Lisätietoja:
Puh (09) 4258 2933 klo 9-15 tai


Kuljetuspalvelun käyttöohje

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

 

Kuljetukset 2019 -projekti