Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille henkilöille, joilla epäillään muistihäiriötä. 
Muistipoliklinikalle tullaan lääkärin tai erikoissairaanhoidon lähetteellä. 
Lähetteen saavuttua muistipoliklinikalta lähetetään asiakkaalle vastaanottoaika. 
Muistipoliklinikalle keskitetään muistisairaiden perustutkimukset, 
hoidon suunnittelu ja seuranta asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Muistipoliklinikalla tehdään ilman ajanvarausta lyhyt muistin seulontatesti (MMSE). 
Nummelassa torstaisin klo 13.30-15.30, Karkkilassa perjantaisin klo 8.30-10.30.

Muistipoliklinikan tehtävänä on löytää ja tunnistaa muistisairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
hidastaa taudin etenemistä ja ylläpitää toimintakykyä lääkehoidon ja kuntouttavien toimenpiteiden avulla,
jotta kotona asuminen voisi jatkua turvallisena mahdollisimman pitkään.
Muistipoliklinikan tehtävänä on antaa asiakkaille ja heidän omaisilleen heidän tarvitsemaansa ohjausta sekä
koordinoida että seurata hoidon ja palveluiden toteutumista.
Muistipoliklinikan tavoitteena on lisätä tietämystä muistisairauksista ja edistää myönteistä asennoitumista
muistisairaita kohtaan.
Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää muistia sekä muita tiedonkäsittelyalueita kuten
kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja toiminnanohjausta.
Muistipoliklinikka on avoinna arkipäivisin. Muistihoitaja toimii lääkärin työparina sekä pitää itsenäistä vastaanottoa
ja muistikoordinaattori tukee asiakasta ja omaista arjessa selviytymisessä. 
Toiminta on moniammatillista.

Lisätietoja antavat:   
Muistihoitaja ja muistikoordinaattori (09) 4258 2597 tai (09) 4258 2497
ma-pe klo 12.00-12.30                                                                                                

                                                                                                              

Postiosoite:    
Nummelan terveysasema 
Nummenselkä 2, 03100 Nummela
Lisätietoja muistisairauksista ja teknologisista apuvälineistä: 

www.muistiliitto.fi     
www.toimivakoti.fi   
www.kaypahoito.fi          

Tärkeää tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta löydät täältä.    
Ruokailun seurantalomake
Annostaulukko ruokailun seurantaan

Opas muistisairaalle ja läheiselle

  

Muistikysely potilaalle (tulostettava pdf-lomake

Muistikysely omaiselle (tulostettava pdf-lomake)