Tietoa palvelusetelistä asiakkaalle

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Ptky Karviaisessa on käytössä seuraavat palvelusetelit: 

- omaishoitajien lakisääteisen vapaiden aikainen hoito hoidettavalle (ikäihmisille palvelutalossa), arvo 110 euroa/vuorokausi 
- omaishoidon hoivaseteli hoidettavan kotiin, arvo 110 euroa/ korvaa yhden lakisääteisen vapaapaäivän
- tilapäisen kotihoidon palveluseteli, kiinteähintainen 23 euroa/tunti
- säännöllisen kotihoidon palveluseteli, tulosidonnainen 

Palvelusetelin arvo kotihoidossa 1.1.2020 alkaen
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo on vähintään 27 euroa tunnilta.
Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa.
Setelin arvon on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7 euroa tunnilta.

Kotitalouden koko, henkilöä       Tuloraja, euroa/kk        Vähennysprosentti
1                                                  588                              35
2                                                  1 084                           22
3                                                  1 701                           18
4                                                  2 103                           15
5                                                  2 546                           13
6                                                  2 924                           11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia
alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Palvelusetelillä henkilö voi hankkia hänelle myönnettyjä kotona asumista tukevia kotihoitopalveluja tai omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan hoidon hoidettavalle itse valitsemaltaan, Ptky Karviaisen hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluseteli on vaihtoehto perusturvakuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Valinnan tukemiseksi asiakkaalle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset sekä ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.
Palveluseteli myönnetään Ptky Karviaisen tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen. Perusturvakuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä ja antaa päätöksen asiakkaalle. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Palveluseteli on aina määräaikainen ja uuden palvelutarpeen selvittämisen jälkeen päätetään millaista hoitoa ja hoivaa asiakas tarvitsee ja miten se järjestetään.
Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, tehdään siitä päätös asiakkaan tulojen mukaan.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista toteuttamisesta. Palveluntuottaja laskuttaa Ptky Karviaista palvelusetelin arvosta palvelupäätöksen mukaisesti. Asiakas vastaavasti maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

Omaishoitajien lakisääteisen vapaiden aikaista hoitoa hoidettavalle tarjoavat seuraavat palvelutalot.

Kotihoitoa tarjoavat seuraavat yritykset:

AML-Palvelut, palveluhinnasto
Joukolantie 1 Lt 2, 03100 Nummela
yhteyshenkilö: Anne Lindholm p. 09-222 2006

Kaarikeskussäätiö sr, palveluhinnasto
www.kaarikeskus.fi
Vastaava sairaanhoitaja Petra Paalanen p. 050 594 6047

KotiKauniala, palveluhinnasto
Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
KotiKaunialan palvelukoordinaattori p. 043 826 6873 arkisin klo 8-16
, Kaunialan Sairaala Oy

Tunne Hoiva Oy, palveluhinnasto
Tammisalontie 17 A, 00830 Helsinki, www.tunnehoiva.fi
yhteyshenkilö palvelujohtaja Krista Tynkkynen puh. 045 603 5337

Vihdin Vanhainkotisäätiö/palvelutalo Hopearinne, palveluhinnasto
kotihoitoa palvelusetelillä vain Hopearinteessä asuville, uusia asiakkaita ei oteta.
Liukkaankuja 2, 03400 Vihti  www.hopearinne.fi
yhteyshenkilö Sabah Hawas, puh. 050 300 0035,

Yrjö&Hanna/ palvelutalo Katajakoti,   palveluhinnasto
Huhdanpaju 2, 03100 Nummela www.yrjojahanna.fi
puh. 050 349 7763

 

Omaishoitoa hoidettavan kotiin tarjoavat seuraavat yritykset:

AML-Palvelut Oy,   palveluhinnasto
Joukolantie 1 Lt 2, 03100 Nummela
yhteyshenkilö Anne Lindholm, puh. 09-222 2006

Care Help, palveluhinnasto
Lähihoitaja Tarja Pitkäniemi 044 0220 961

-kotihoitoa ja kotipalvelua

HL-Hoiva  www.hlhoiva.fi,
palveluhinnasto
Lähihoitaja Hanne Lahti p. 041 3182993, 

HoivaTen Oy, palveluhinnasto
Kuusitie 16, 03300 Otalampi
Eila Airas p. 0400 621 737
, www.hoivaten.fi

Jeezaamo Oy, palveluhinnasto
puh. 045 787 06075

Kotihoito Mummonmökki Oy, palveluhinnasto
Peltomäentie 5, 09810 Nummi
Puhelin: 044 975 3755, sähköposti:

KotiKauniala, palveluhinnasto
Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen
KotiKaunialan palvelukoordinaattori p. 043 826 6873 arkisin klo 8-16
, Kaunialan Sairaala Oy

Kotipalvelu Autan Oy, palveluhinnasto
Katri Nykänen p. 040 536 5750

www.kotipalveluautan.fi

Kotiterveyspalvelu Henriikka, palveluhinnasto
Mustakalliontie 18, 03100 Nummela
Terveydenhoitaja Johanna Tuhkanen p. 044 211 9293
, www.kotihenriikka.fi

Kotityöpalvelu Kumpula, www.ktp-kumpula.fi
Seisakkeentie 202, 03320 SELKI
Hannele Kumpula p. 044 987 0816
, palveluhinnasto

Loistohoiva Uusimaa, palveluhinnasto
Rajatorpantie 8 A 1, 1.krs, 01600 Vantaa
Martta Keskitalo p. 010 850 9510
, www.loistohoiva.fi

Margit Sahrman, palveluhinnasto
Tarrantie 71, 03400 Vihti
p. 050 347 0255,
www.margit.net

Stella Kotipalvelut Oy, palveluhinnasto
Länsisatamankau 16, 00180 Helsinki
Yhteyshenkilö: Minna Melkko, www.stella.fi
p. 010 633 8585,

Tunne Hoiva Oy, palveluhinnasto
Tammisalontie 17 A, 00830 Helsinki, www.tunnehoiva.fi
yhteyshenkilö palvelujohtaja Krista Tynkkynen puh. 045 603 5337

Varamummola Oy, palveluhinnasto
Vaanilantie 88, 08500 Lohja, www.varamummola.fi
Riitta Salimo p. 050 518 8861,


Tietoa palveluseteleistä palvelujen tuottajille

Hakeutuminen palvelusetelin tuottajaksi on jatkuvaa.
- omaishoitajien lakisääteisen vapaiden aikainen hoito hoidettavalle (ikäihmisille palvelutalossa)
- tilapäisen kotihoidon palveluseteli
- säännöllisen kotihoidon palveluseteli 
Palvelusetelituottajaksi voitte hakeutua oheisella lomakkeella,  Hakemus palvelusetelituottajaksi
Palveluhinnasto tulee toimittaa hakemuksen liitteenä yhdenmukaisesti seuraavalla lomakkeella,     Palvelusetelituottajan hinnasto. Tällä lomakkeella ilmoitetaan myös muutoksista palveluhintoihin. 
Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon sekä omaishoidon palvelusetelin osalta noudatetaan niille laadittua sääntökirjaa,  Kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirja.  Lisäys sääntökirjaan 1.1.2015.
Kaikki Ptky Karviaisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirjassa edellyttämät ja kriteerit täyttävät palvelutuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle ilmoitus. Sääntökirja sisältää palvelusetelillä hankittavan kotihoidon ja omaishoidon palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä perusturvakuntayhtymän, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on palvelusetelilaissa ja muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä ja osa on Ptky Karviaisen määrittelemiä mm. laatuun ja toiminnan sisältöön liittyviä kriteereitä. Sääntökirjassa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.

Palveluseteli esittely

Opas palvelusetelituottajille

Asiakkaan palveluseteliopas omaishoidon tuessa

Asiakkaan palveluseteliopas kotihoidossa

Kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin sääntökirja, Lisäys sääntökirjaan 1.1.2015

Hakemus palvelusetelituottajaksi

Palvelusetelituottajan hinnasto (omaishoito)

Palvelusetelituottajan hinnasto (kotihoito)

Palveluraportti a, laskun liite

Palveluraportti b, laskun liite

Palveluraportti c, laskun liite