Toimintaterapia ikäihmisille

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa päähuomion kohteena on asiakkaan toimintakyky. Toimintaterapiassa etsitään käytännön keinoja asiakkaan arkitoiminnoista selviämiseen.

Toimintaterapeutti palvelee kaikkia yli 65-vuotiaita kotona tai laitoshoidossa olevia koko kuntayhtymä Karviaisen alueella.

Toimintaterapia painottuu osastolla kotiutusvaiheeseen ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kotiutustiimin sekä muun henkilökunnan kanssa. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista. Vuodeosaston ulkopuolisten asiakkaiden toimintaterapia tapahtuu pääasiassa kotikäynteinä enintään viiden kerran jaksoissa. 

Toimintaterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa suoraan yhteyttä. Toimintaterapia on asiakkaalle maksutonta.

Toimintaterapeutti (09) 4258 2940
 Nummenselkä 2, 03100 Nummela