ILMOITUKSET YKSITYISISTÄ SOSIAALIPALVELUISTA 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996) sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä. 

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Kunnalle tehtävä ilmoituslomake yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintovirastolle ja sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Aluehallintovirasto pitää rekisteriä alueensa kunnissa toimivista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista ja niiden toimialoista. Aluehallintovirasto ottaa palveluntuottajan sosiaalipalvelujen rekisteriinsä kunnan antaman puoltavan lausunnon jälkeen. Ilmoitus löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta perhe- ja sosiaalipalveluiden osiosta tai kohdasta Asioi verkossa > Lomakkeet >Perhe- ja sosiaalipalvelut.  Lomakkeen voit ladata myös tästä.  

Karviaiselle osoitetut ilmoitukset ja lausuntopyynnöt lähetetään osoitteella Ptky Karviainen, Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalveluista, PL 114, 03101 Nummela tai sähköpostitse osoitteeseen:

Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje

Kuntakirje - Henkilökohtainen apu

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

Alla olevat palveluntuottajat ovat tehneet asianmukaisen ilmoituksen toiminnastaan ja heidät on merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.

Yhteenveto palveluntuottajista

Yksityisten, ilmoituksenvaraisten koti- ja tukipalvelujen tuottajien rekisteriseloste

 

AddSecure Smart Care Oy; www.addsecure.fi
Asiakaspalvelu puh. 010 408 8117
Tarjoamme älykkäitä turvapuhelin sekä turvakelloratkaisuja tukemaan itsenäistä kotona asumista.
- Turvallisesti kotona
- Turvallisesti liikkeellä
- SmartCare-hälytyskeskus

 AML-Palvelut Oy,www.amlpalvelut.fi
Anne Lindholm (09) 222 2006, 040 843 2548,
- kotihoito, omaishoidon lomitus, ikäihmisten ja vammaisten henkilökohtaista avustamista, sis. mm. ruoka-apu, peseytymisapu, ulkoilu- ja asiointiapu, 
kodinhoito ja vaatehuolto sekä puutarha- ja pihatyöt

Anja Peltonen Tmi,www.sisustustupa.fi
Anja Peltonen 045 129 7364,
- kotipalvelun tukipalvelut: ruoka-,vaate- ja siivoushuolto, asiointiapu,
ulkoilu, henkilökohtainen apu

Apu-Ahonen Ky, www.apuahonen.fi
Susanna Ahonen 044 556 5848,
- siivouspalvelut, avustuspalvelut, tukipalvelut, omaishoitajien sijaistukset, pihatyöt, 
lastenhoito, ruokapalvelut, henkilökohtainen apu, korjauspalvelut, remonttipalvelut

Apu Jyki
Jyrki Kivelä p. 050 469 2373 http://www.apujyki.fi
Vanhuksille ja vammaisille
- kotipalvelujen tukipalveluja (mm. saattaja- ja asiointipalvelut) sekä muita kotona asumista tukevia ja turvallisuutta lisääviä palveluja (mm. pihatyöt ja pienet remontit
- sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. liikunta ja erilaiset matkat)

Arjan Kotihoitopalvelu
Arja Munnukka 050 328 2778
- kotiapua ja henkilökohtaista avustamista sekä siivousta, ruoanlaittoa ja saunotusta

ATP-Works Oy
Perushoitaja Susanna Koponen 050 545 5657
- kotihoitoa

Aurinkoinen Kotipartio Oy, www.aurinkoinenkotipartio.fi
Inge Kuppart 050 502 6300,
- siivoukset, ikkunapesut, pihatyöt, asiointiapu

Avustaja.fi Avustajapalvelut/Citywork Avustajapalvelut Oy
www.avustaja.fi
Asiakaspalvelu 040 723 6424

- henkilökohtaisen aavun palvelu sekä muut tukipalvelut kotona ja
kodin ulkopuolella kuten asiointi-, siivous-, ulkoilu-, kodinhoito ja
lastenhoitoapu.

Care Help
Lähihoitaja Tarja Pitkäniemi 044 022 0961

- kotihoitoa ja kotipalvelua

City Nurse Oy
Anitta Tanskanen /
puh 040 750 9648
- kotipalvelun tukipalvelut: ruoka-,vaate- ja siivoushuolto, sekä asiointi- ja
saattoapu sekä henkilökohtainen apu.

Etäpalvelu Helmi Oy,www.etapalvelu.helmi.fi
Toimitusjohtaja Laura Teittinen p. 040 960 5266,
- hyvinvointia tukevia etäpalveluita kotiin helppokäyttöinen kuvapuhelinpalvelu organisaatioille
ja omaishoitajille. Kuvapuhelimen voi ostaa seniorille lisäturvaksi kotiin omaisyhteudenpitoa varten.

evästä.fi- kauppapalvelu Karviaisen alueella
Tilaukset : www.k-supermarket.fi/vihti tai 044 796 1066
K-Supermarket Vihti, kauppias Timo Laukkanen

HL-Hoiva
Lähihoitaja Hanne Lahti 050 3397 311
; www.hlhoiva.fi
- kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut (asiointi, ateria, vaatehuolto, siivous ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut).
- henkilökohtainen apu

Hoivapalvelu Kotitorppa, www.kotitorppa.fi  
Jaana Kinnunen 041 545 5874,   
- lasten hoito, iäkkäiden ja mm. vammaisten henkilöiden henkilökohtainen avustaminen/kotiapu sekä omaishoitajien sijaistus

Hoivapalvelu Metsätähti Oy,www.metsatahti.fi 
Heidi Hakanen 050 433 2526
- hoivapalvelut sekä muut kotipalvelut

HoivaTen Oy, www.hoivaten.fi
, 050 300 9822
Sairaanhoitaja Eila Airas, lähihoitaja Hannele Nikander ja Elina Kaitajärvi
- kotipalveluiden tukipalvelut; asiointi- ja ulkoiluapu, ruoka- ja vaatehuolto, siivous
- henkilökohtainen avustus ikääntyneillle ja vammaisille
- omaishoitajan sijaisuudet
- tilapäinen lastenhoitoapu

Hoivates Oy, www.hoivates.fi
Elina Maaninka 0400 211 949
- kotipalvelu

Häme Food Oy, 010 321 6040, www.hamefood.fi
- kauppakassi-, kotiateria- ja asiointipalvelut
Ateroiden toimituspäivä keskiviikko, jolloin toimitetaan koko viikon tarve kerrallaan.
Aterian hinta 6,90€/kpl ja toimituskulu 3,00€/käyntikerta.

IHMISELLE, http://ihmiselle.net
Kuntoutuksen lähihoitaja Liisa Kouvalainen os. Pölönen p. 040 416 7897
facebook.com/IHMISELLE/
- kotipalvelu ja kotipalvelujen tukipalvelut (asiointipalvelut ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä siivous)
- henkilökohtainen apu ja omaishoitajien lomitus

Ines Blueberry Tmi, www.inesblueberry.fi
Irene Maatraiva 040 703 7670,
- siivous, kodinhoito, ulkoilu, ruuanlaitto, pihan ja puutarhan hoito sekä vaatehuolto ikäihmisille Karkkilan alueella.

Jeezaamo Oy,  www.jeezaamo.fi
puh. 045 787 060 75,
- kotisiivous, asiointiapu, ystävänpalvelu

JelpPasi Oy  www.jelppasi.fi
Pasi Lehtola 0400 419 558,
JelpPasi Oy tarjoaa kotihoidon tukipalveluita vanhuksille ja vammaisille sisältäen esimerkiksi:
-          ruoka- ja vaatehuollon (mm. kauppakäynnit) ja avustamisen
-          sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. ulkoilu- ja asiointiavun tai tietoteknisten laitteiden käytössä opastamisen
-          vaativammat siivoustyöt (mm. ikkunoiden pesu korkealta tai vuosisiivoukset kodinkoneiden takaa)

Johanna Pasanen Tmi,
040 757 2357
-ikäihmisille ja lapsiperheille kotipalvelujen tukipalvelut
- mm. siivous, ruokahuolto, ulkoilu, asiointiapu, lastenhoito

Kaarikeskussäätiö sr, www.kaarikeskus.fi
Kotihoito:
Vastaava sairaanhoitaja Petra Paalanen 050 594 6047

Karkkilan Hoito- ja kotipalvelu
Sari Bäckström 0400 777 366
- siivouspalvelua Karkkilan alueella

Kaunialan Sairaala Oy, www.kauniala.fi
Kotihoidon koordinaattori 043 826 6873
Monipuolisia palveluita ikäihmisille kotiin, kotihoitoa ja hoivaa ja kuntoutusta sekä kotihoidon tukipalveluja.
 
Koti Sydäntä Lähellä
Eeva Manninen-Immonen 040 8098 603,
- kodin tukipalvelut sisältäen kerta- ja ylläpitosiivoukset sekä henkilökohtaisen
avun monipuoliset palvelut.

Kotihoito Mummonmökki Oy
Suvi Ikonen
p. 044 975 3755

Kokonaisvaltaista kotipalvelua vanhanajan henkeen

Kotihoitopalvelu Mimmit ja Minna

Minna Rintamäki 045 807 6159
- henkilökohtaista avustamista ja arjen askareiden hoitoa
- kotisiivoukset

Kotipalvelu Autan Oy, www.kotipalveluautan.fi
Lähihoitaja Katri Nykänen 040 536 5750.
Kotipalvelua ikääntyneille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja lapsiperheille.
- asiointi-,virkistys-, saattaja-, ulkoilu- ja ateria-apua
- sosiaalista tukea

Kotipalvelu Iloita Oy, www.iloita.fi
Tuija Nykänen, 045 787 10735,
Henkilökohtaista apua ikäihmisille ja vammaisille
- mm. ystävä- ja virkistyspalvelu, kodinhoito-, asiointi-, saattaja-, ulkoilu-
ja ateria-apu, veteraanipalvelut
- tukea lapsiperheille
- pienet pihatyöt

Kotipalvelu Siskot Service Oy,
Elsi Tyni 044 0456 238, Nina Sundell 0500 447 872
- ylläpitosiivous, perussiivous, tekstiilihuolto ja henkilökohtainen avustamis- ja
asiointipalvelu

Kotipalvelu Ykköset Oy, www.kotipalvelu1.fi
Veera Leppänen 0400-717 595
Asiakaspalvelu 020 7411 690, ,
- henkilökohtaista apua oma-avustaja mallilla sekä kotihoitoa, siivousta ja
asiointiapua

Kotisairaanhoitokaksikko, www.kotisairaanhoitokaksikko.fi
Pia Söderlund 040 550 6390, Maritta Toivonen 0400 830 864,
- kotisairaanhoitoa ja henkilökohtaista avustamista

Kotiterveyspalvelu Henriikka
Terveydenhoitaja Johanna Tuhkanen
Kotipalvelut ikäihmisille
-omaishoito, kodin tukipalvelut, asiointiapu, virkistys ja sosiaalinen tuki
 044 211 9293, www.kotihenriikka.fi

Kotityöpalvelu Kumpula, www.ktp-kumpula.fi
Hannele Kumpula p. 044 987 0816,
- kotipalvelujen tukipalvelut (avustus, siivous, ruuanlaitto, asiointiapu ja pihatyöt)
- omaishoitajan lyhytaikainen lomitus

Kristiina Purje Tmi
Kristiina Purje 044 2529400
- Siivous, asiointi- ja saattaja-apu 

Loistohoiva Uusimaa, www.loistohoiva.fi
puh. 010 850 9510
- omaishoitajien sijaistus ja muu kotihoivapalvelu
Tarkemmat tiedot loistohoiva.fi/hoivapalvelut

Maarit Parkkinen Tmi
Lähihoitaja Maarit Parkkinen  040 513 2432 
Toiminta Karkkilassa ja lähialueilla
- hoiva- ja kotipalvelua
- siivousta
- henkilökohtaista avustamista, lastenhoitoa, ulkoilu- ja asiointiapua 

Margit Sahrman
p. 050 347 0255,  , www.margit.net

- omaishoidon sijaistaminen
- sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut kuten avustaminen retkillä, liikunta-
harrastuksissa ja ulkoilussa
- piha- ja puutarhatöitä

Marimax Oy, www.marimax.fi
Mari Matveinen p. 0400 756 956,
- kotisiivous

Mehiläinen Ateriaali Oy
asiakaspalvelu 020 581 3660, www.mehiläinen.fi
- kotiateriapalvelut, asiakas voi valita ateriat kuuden viikon ruokalistasta

Maritan KotiHoito
Maritta Ilmonius 050 533 5859
- siivouspalvelua Karkkilan alueella

Memmustiina
Merja Lehtonen 045 133 1148,
- kotityöpalvelu ikäihmisille ja vammaisille sekä hieronta kotikäynteinä

Menumat Oy, www.menumat.fi
020 796 1550,
- suomalainen Menumat tarjoaa koteihin ateriapalvelua, jossa kotiin tuodaan Menumat-laite
ja aterioita asiakkaan valintojen mukaan. Laitteen käyttö on yksinkertaista ja turvallista.
Saa valita itse, mitä aterioita syö ja milloin syö. Mieluisat ateriat saa valita noin 50 aterian joukosta.

Nopeasti aloitettava ruokapalvelu

Rehti Lunssi Menu

Yksityisasiakkaan ruokalista

 
MiNi Kotipalvelut
Miia Niskala 044 9789 262

www.minikotipalvelut.fi
- Kotipalvelujen tukipalvelut (mm. siivous, ikkunoiden pesu, ruokahuollossa avustaminen
asiointiapu, tilapäinen lastenhoito)
- Pienet pintaremontit ja tukikaiteiden ym. asennukset
- Piha- ja puutarhatyöt (mm. kitkentä, nurmen leikkuu, lumityöt)

Moniapu Vakkinen, www.moniapuvakkinen.fi 
Sini Vakkinen 050 575 1893,
- kotisiivous, tilap. lastenhoito, koti- ja asiointiapu

Muutoksen voima kotipalvelut, www.muutoksenvoima.fi
Tarja Ahonen 040 594 0114,
- kotipalveluja arjen tueksi: kauppa-apu, siivoukset, koti- ja pihatyöt, arjen ja kodin organisointi,
ammatillinen tukihenkilöpalvelu

Naolli Oy
Olga Khaykicheva 044 3707 075,
- siivouspalvelut

Palvelukauppa Kodinonni, www.palvelukauppakodinonni.fi  
puh 020 7545 955
- kotihoito ja hoivapalvelut, avustaminen, omaishoitolomitukset, jalkahoidot, kodinhoito,
siivous ja pihatyöt

Sairaanhoitopalvelu Aamuvirkut, www.aamuvirkut.com
Päivi Tuominen p. 045 666 1177,
Kotisairaanhoito, kotipalvelu, henkilökohtainen avustaminen, lääkehoito, myös lapsiperheet,
erityislapsen hoito, omaishoitajien sijaistaminen,  myös ruotsinkieliset asiakkaat

Suomen Avustajapalvelut / Suomen Sotekumppanit
050 434 4456,

www.suomenavustajapalvelut.fi

- henkilökohtainen apu

Tmi Johanna Pasanen
Johanna Pasanen p. 040-757 2357,
Ikäihmisille ja lapsiperheille
- kotipalvelujen tukipalvelut (mm. siivous, ruokahuolto, ulkoilu, asiointiapu)
- lastenhoito
- kysy myös pienistä puutarhatöistä

Tmi Sirpa Katila
040 830 6777,
- kotipalvelun tukipalvelut (mm. kaupassa käynti, siivous, ruuanlaitto, suihkutus, asiointiapu)

Uudenmaan Siivous- ja Kiinteistönhoitopalvelut,www.laatusiivoukset.com
010 279 3290
- kotisiivous, ikkunapesu, kiinteistönhoitopalvelut kuten räystäiden puhdistukset, lumen luonti, nurmikon leikkuu,
terassien ja aitojen kunnostukset

Vihdin kotiapu
Tea Kolehmainen 040 773 0801
- siivoukset, asiointipalvelu, lastenhoito 

Viisi Vuodenaikaa Oy
Yhteyshenkilö. palvelujohtaja Heidi Hakanen 050 471 9660,
-  henkilökohtaisen avun palveluita lapsiperheille, vammaisille ja vammautuneille henkilöille sekä
ikääntyneille

4 ward
Tuula Mäkinen 040 767 6773, 
- ikäihmisten ja lasten hoito tai avustaminen, pihatyöt, pikku remontit
  (minimipalveluaika 5h)