Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Myönteisyys
Uudistuminen
Oikeudenmukaisuus
Vastuullisuus
Asiakaskeskeisyys

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Vihdin röntgen suljettu 20.2. 12.02.2020 14.56

Vihdin röntgen on suljettu torstaina 20.2. Potilaat ...

Kulkukeskuksen uutiskirje 31.01.2020 09.56

Vanhusten ja vammaisten kuljetukset uudistuvat syksyllä 2020. ...

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 16.01.2020 14.39

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminen ajalla 1.7.-31.12.2019

Sosiaali- ja kriisipäivystys 20.12.2019 08.41

Puh. 09 816 424 39 palvelee joka ...

Omaishoidon palkkiot 2020 12.12.2019 14.35

Vuoden 2020 omaishoidon palkkiot

Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020 lukien 10.12.2019 09.46

Elatusapujen määrät nousevat 0,77% 1.1.2020 lukien. Täysimääräisen ...

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys 7.12.2019 alkaen 05.12.2019 08.54

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys muuttuu 7.12.2019 ...

Potilasasiamiestoiminta 1.1.2020 alkaen 29.11.2019 10.31

Karviaisen potilasasiamiestoiminta siirtyy Sosiaalitaito Oy:lle 1.1.2020 alkaen. ...

Tekstiviestimuistutuksessa häiriö 25.09.2019 09.21

Ajanvarauksen tekstiviestimuistukset eivät edelleenkään toimi. Ajanvaraukset ovat ...