Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Muistipoliklinikka 15.12. 30.11.2016 12.19

Torstaina 15.12. Muistipoliklinikalla ei suoriteta MMSE muistiseulontatestejä ...

Karviaisen työterveyshuollon poikkevat aukioloajat 29.11.2016 09.51

Tiistaina 29.11. työterveyshuollot Nummelassa ja Karkkilassa sulkeutuvat ...

Mammografiaseulonnat Karkkilassa 28.11.2016 15.36

Mammografiaseulonnat Karkkilassa suoritetaan ajalla 16.1.-31.1.2017. Seulonnat toteutetaan ...

Vihdin röntgenin poikkeava aukiolo 21.11.2016 09.11

Nummelan terveysaseman röntgen on suljettu huollon vuoksi ...

Tarvikepalvelun aukioloajat muuttuvat 1.1.2017 26.10.2016 10.55

Karviaisen tarvikepalvelun/hoitotarvikejakelun aukioloajat 1.1.2017 alkaen: Nummela maanantaisin ...

Syksyn 2016 influenssarokotukset 14.10.2016 14.37

Tiedotteen Karviaisen alueen syksyn 2016 influenssarokotuksista voit ...