Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Karviaisen neuvontapiste Karkkilassa 24.03.2017 09.04

Poikkea juttelemaan! Tarvittaessa voit kysyä neuvoja raha-asioihin ...

Karkkilan tarvikejakelu suljettu viikolla 15 22.03.2017 09.58

Tiistaina 11.4. Karkkilan tarvikejakelu on suljettu.

Hoivakotien kannustinmalli 2016 palkitut 01.03.2017 15.03

Hoivakotien kannustinmalli 2016 palkintojen saajat on valittu, ...

Uudistuksia Karviaisen työterveyshuollossa 24.02.2017 12.40

Tiedotteen työterveyshuollon uudistuksista voit lukea ...

Muutoksia Nummelan työterveyshuollon puhelinpalveluun 30.01.2017 11.27

Nummelan-Vihdin työterveyshuollon puhelinpalvelun parantamiseksi otamme käyttöön TAKAISINSOITTOJÄRJESTELMÄN ...

Elatusavut 1.1.2017 alkaen 13.12.2016 14.57

Elatusapujen määrät nousevat 0,47 prosenttia 1.1.2017 lukien. ...